Informácie o výpadkoch

Plánovaný výpadok pripojenia na ŠD Mladosť 8.12.2016

Vo štvrtok 8.12.2016 v čase od 18:00 do cca 19:00 bude z dôvodu doplnenia zdroja do hlavného switcha na ŠD Mladosť plánovaný výpadok pripojenia do internetu a siete Ynet. Ospravedlňujeme sa za spôsobene nepríjemnosti.

Plánovaný krátkodobý výpadok pripojenia na ŠD Mladosť a ŠD Jura Hronca 22.11.2016

V utorok 22.11.2016 prebehne plánovaný krátkodobý výpadok z dôvodu reštartu optického switcha na nasledovných internátoch:

  • pre ŠD Mladosť v čase medzi medzi 17-18 na cca 5 min
  • pre ŠD Jura Hronca v čase medzi 19-20 na cca 5 min
Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy a ďakujeme za pochopenie.

Plánovaný výpadok pripojenia na ŠD N. Belojanisa 17.11.2016

Vo štvrtok 17.11.2016 v čase od 10:00 do cca 14:00 bude z dôvodu prekládky zariadení do nového racku v serverovni na ŠD N. Belojanisa plánovaný výpadok pripojenia do internetu a siete Ynet. Ospravedlňujeme sa za spôsobene nepríjemnosti.

Plánovaný výpadok na Mladosti a čiastočné obmedzenie pripojenia na internet na ostatných internátoch 8.10.2016

V sobotu 8.10.2016 v čase od 22:00 do cca 4:00 bude výpadok pripojenia do internetu na internáte Mladosť z dôvodu údržby. Zároveň dôjde k úplnému obmedzeniu ostatných sieťových služieb mimo siete Ynetu ako aj na ostatných internátoch (ŠD JH, DO, NB), pričom na ostatných internátoch dôjde aj k výpadku DHCP servera. Používatelia na ostatných internátoch (t.j. okrem Mladosti), ktorí sa pripoja do siete (zapnú počítač a pripoja sa na internet) pred začatím výpadku, by mali môcť pripojenie na internet využívať bez problémov počas celej doby výpadku. Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy a ďakujeme za pochopenie.

Plánovaný výpadok na Mladosti a čiastočné obmedzenie pripojenia na internet na ostatných internátoch 25.8.2016

V piatok 25.8.2016 v čase od 9:00 do cca 12:00 bude výpadok pripojenia do internetu na internáte Mladosť z dôvodu z dôvodu prekládky optickej trasy FEI STU, kde je Ynet pripojený. Zároveň dôjde k úplne obmedzeniu ostatných sieťových služieb mimo siete Ynetu ako aj na ostatných internátoch (ŠD JH, DO, NB), pričom na ostatných internátoch dôjde aj k výpadku DHCP servera. Používatelia na ostatných internátoch (t.j. okrem Mladosti), ktorí sa pripoja do siete (zapnú počítač a pripoja sa na internet) pred začatím výpadku, by mali môcť pripojenie na internet využívať bez problémov počas celej doby výpadku. Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy nezapríčinené našou stranou a ďakujeme za pochopenie.

Planovaný výpadok na Mladosti a čiastočné obmedzenie pripojenia na internet na ostatných internátoch 13.8.2016

V sobotu 13.8.2016 v čase od 8:00 do 18:00 bude výpadok pripojenia do internetu na internáte Mladosť z dôvodu odstávky el. energie/revízie trafostaníc v budove FEI STU, odkiaľ je Ynet pripojený. Zároveň dôjde k úplne obmedzeniu ostatných sieťových služieb mimo siete Ynetu ako aj na ostatných internátoch (ŠD JH, DO, NB), pričom na ostatných internátoch dôjde aj k výpadku DHCP servera. Používatelia na ostatných internatoch (t.j. okrem Mladosti), ktorí sa pripoja do siete (zapnú počítač a pripoja sa na internet) pred začatím výpadku, by mali môcť pripojenie na internet využívať bez problémov počas celej doby výpadku. Ospravedňujeme sa za spôsobene problémy nezapríčinené našou stranou a ďakujeme za pochopenie.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho