Vyhľadávanie

Informácie o výpadkoch

Výpadok pripojenia na internet na 24h 19.11.2014

Z dôvodu neustáleho zvyšujúceho počtu sťahovania a zdieľania nelegálneho obsahu cez torrenty sme boli donútení odpojiť celé internáty/resp. bloky, kde sa za posledné obdobie objavili prípady sťahovania a zdieľania nelegálneho obsahu cez P2P a torrenty.

Neplánovaný výpadok niektorých služieb 9.9.2014

Dňa 9.9.2014 v poobedňajších hodinách došlo k výpadku dodávky elektrického prúdu v Karlovej Vsi, pričom sa to dotklo aj našej serverovne na ŠD Mladosť. Z tohto dôvodu nám zlyhali niektoré služby. Ospravedlňujeme sa, na odstráneni problémov pracujeme.

Prechod z letnej testovacej prevádzky siete 31.8.2014

V nedeľu 31.8..2014 o 23:30 dôjde k plánovanému mazaniu portov pridelených používateľom z dôvodu prechodu siete z letnú testovaciu prevádzku na ostrú prevádzku, čím dôjde na strane používateľa ku krátkodobej nefunkčnosti káblového internetového pripojenia. Používatelia, ktorí boli pripojení o polnoci budú plynule pripojení ďalej. Ostatným používateľom bude priradený port (a teda budú znova pripojení) vždy v párnu hodinu (napr. 22.00, resp. v niektorých prípadoch napr. 22.30) za predpokladu, že používateľ má pripojení sieťový kábel a zapnutý počítač. Ospravedlňujeme sa za spôsobené problémy a ďakujeme za pochopenie.

Plánovaný výpadok siete 10.8.2014

Dňa 10.8. medzi 18.00 a 22.00 bude cca 2 hodinový výpadok siete z dôvodu prekládky elektrického napájania.

Plánovaný výpadok siete 4.8.2014

Dňa 4.8. medzi 18.00 a 21.00 bude cca 30 minútový výpadok siete z dôvodu konfiguračných zmien na hlavnom switchi internátu mladosť. Počas výpadku nebude funkčná vnútorná sieť a pripojenie do internetu.

Planovaný výpadok siete 12.7.2014

Dňa 12.7.2014 bude od 15.00 do 18.00 na cca 10 minút plánovaný výpadok v celej našej sieti. Dôvodom je postupný reštart všetkých switchov typu 6248. Postup reštartov bude v nasledovnom poradí: serverovňa Mladosť, bloky Mladosť, poschodia DO, poschodia NB, poschodia JH. Ďakujeme za pochopenie.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho