Vyhľadávanie

Nastavenie webového prehliadača

 

Častokrát sa stáva, že sa členovia Ynetu nedokážu dostať na žiadnu webovú stránku, aj napriek tomu, že im sieť funguje správne. Jednou z možností je nesprávne nastavený proxy server vo webovom prehliadači.

 

Pre správne fungovanie webového prehliadača je potrebné zrušiť akýkoľvek proxy server nastavený v prehliadači. V tomto návode sa dozviete, kde sa proxy server nastavuje v najpoužívanejšich prehliadačoch

 

Firefox

 

V menu zvolíme Tools -> Options. Otvorí sa nám nové okno, kde klikneme na ikonu Advanced, záložku Network a tlačidlo Settings. Otvorí sa nám nové okno, kde si môžme nastaviť proxy server. My vyberieme možnosť No proxy. Tieto nastavenia sú defaultne nastavené bezprostredne po inštalácii.

 

 

Internet Explorer

 

V menu zvolíme Tools -> Internet Options. Otvorí sa nám nové okno. Vyberieme záložku Connections a klikneme na tlačidlo Lan Settings. Otvorí sa nám nové okno. Ubezpečíme sa že NIE je označení možnosť Use a proxy. Voľbu potvrdíme stlačením tlačidla OK. Tieto nastavenia sú defaultne nastavené bezprostredne po inštalácii.

 

 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho