Vyhľadávanie

Hardvér a operačný systém Ywebu

Hardware

Server momentálne beží na virtuálnej infraštruktúre s týmito systémovými prostriedkami:

 • 2GB RAM
 • 600GB dáta
 • 4GB swap
 • 20GB rootfs

OS / Software

Na Ywebe je momentálne nainštalovaný tento OS a softvér:

 • Debian 5.0.3 Lenny (stable)
 • Apache/2.2.9
 • mysqld Ver 5.0.51a-24+lenny2 for debian-linux-gnu
 • PHP 5.2.6-1+lenny3 with Suhosin-Patch 0.9.6.2 (cli)
 • postgres (PostgreSQL) 8.3.8

php5 moduly:

 • php5-curl
 • php5-imagick
 • php5-gd
 • php5-ldap
 • php5-mcrypt
 • php5-mysql
 • php5-pgsql
 • php5-sqlite
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho