Vyhľadávanie

Ybase

Rezervácia

Rezervovanie prebieha nasledovným spôsobom:
  • žiadateľ pošle e-mail na ybase@ynet.sk so žiadosťou o rezervovanie
  • žiadosť musí obsahovať od kedy, do kedy (presne hodiny, keďže ybase je otvorený 24/7), koľko miest, prečo a kto si chce ybase rezervovať
  • žiadosť musí byť podaná aspoň 5 dní pred termínom rezervácie
  • žiadateľ musí byť členom OZ Ynet a musí mať pridelený prístup v ybase
 

 
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho