Informácie o výpadkoch

 • Plánovaný výpadok pripojenia na ŠD Mladosť 8.12.2016

  Vo štvrtok 8.12.2016 v čase od 18:00 do cca 19:00 bude z dôvodu doplnenia zdroja do hlavného switcha na ŠD Mladosť plánovaný výpadok pripojenia do internetu a siete Ynet. Ospravedlňujeme sa za spôsobene nepríjemnosti.

   
 • Plánovaný krátkodobý výpadok pripojenia na ŠD Mladosť a ŠD Jura Hronca 22.11.2016

  V utorok 22.11.2016 prebehne plánovaný krátkodobý výpadok z dôvodu reštartu optického switcha na nasledovných internátoch:

  • pre ŠD Mladosť v čase medzi medzi 17-18 na cca 5 min
  • pre ŠD Jura Hronca v čase medzi 19-20 na cca 5 min
  Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy a ďakujeme za pochopenie.
   

Vyhľadávanie

 

Doplnkové voľby do predsedníctva OZ Ynet - 2018

Dňom 30. septembra 2018 ukončili svoju činnosť v predsedníctve OZ Ynet a vzdali sa svojho mandátu Miroslava Dobroňová a Jakub Chalachán. Z tohto dôvodu v súlade so stanovami predseda OZ Ynet Roman Danko dňa 1.10.2018 na schôdzi realizačného tímu vyhlásil termín doplnkových volieb do predsedníctva OZ Ynet na 6. - 7.11.2018.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 10.10.2018.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru do predsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Všetky dôležité informácie a termíny k voľbám nájdete na https://ynet.sk/volby

Aktualizácia 15.10.2018

Predsedníctvo združenia vymenovalo volebnú komisiu v zložení:

 • Kristína Sokolová - menovaná za realizačný tím
 • Martin Tkáčik - menovaný za realizačný tím
 • Michaela Kolesíková - menovaná ako členka dozornej rady 
 • Andrej Slebodník - menovaný z členov združenia
 • Benedikt Höger - menovaný z členov združenia
 • Barbora Ličáková - menovaná z členov združenia

(stránku budeme priebežne dopĺňať o všetky aktuálne infomrácie týkajúce sa volieb a ich priebehu)

 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho