Vyhľadávanie

Vážení členovia,

na základe stanov zvolávam VALNÉ ZHROMAŽDENIE (VZ) občianskeho združenia Ynet.

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa

Utorok

27. novembra 2018

o 19:00

V priestoroch

  • Veľkej sály UPeCe - pre členov ubytovaných na ŠD Mladosť (mapa)
  • auly FCHPT - pre ostatné študenstké domovy (mapa)

Veľká sála UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum) sa nachádza v priestoroch internátu Ľudovíta Štúra v Mlynskej Doline.

Členom združenia zo stanov vyplýva povinnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení. V prípade bezdôvodnej neúčasti členovi podľa stanov (článok 3, bod 8, odsek f) automaticky zaniká členstvo.

V prípade že sa nemôžete zúčastniť je možnosť

 


 

Dokumenty

Predbežný program Valného zhromaždenia*

Povinná časť

19:00 - 19:30 Prezencia členov
19:30 - 19:50 Výročná správa (zhodnotenie činnosti za uplynulý rok) – hlasovanie
19:50 - 20:00 Správa o hospodárení (hospodárske výsledky za uplynulý rok) – hlasovanie
20:00 - 20:10 Schválenie plánu činnosti na ďalší rok – hlasovanie
20:10 - 20:20 Schválenie rozpočtu na ďalší rok – hlasovanie 
20:20 - 20:35 Prerokovanie návrhov členov združenia - prípadné hlasovanie **

Nepovinná časť

20:35 - 21:00 Diskusia - otázky na predsedníctvo, resp. členov realizačného tímu

Pripomienky, otázky a návrhy do diskusie ako aj požiadavky na zaradenie ďalších bodov do programu zasielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Tieto podnety budú prehodnotené a podľa rozhodnutia predsedníctva zaradené do diskusie, resp. programu.

*  Predsedníctvo si ponecháva právo na zmenu programu.
** Ak nebude potrebné o návrhoch členov hlasovať, tento bod odpadá a nasleduje nepovinná časť, do ktorej budú tieto návrhy presunuté.
 

Organizačné pokyny

Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť iba riadni členovia združenia a pozvaní hostia. Prosím, prineste si so sebou občiansky preukaz. Udržujte si svoje všetky údaje na stránke portal.ynet.sk ,vo svojom profile aktuálne. Ak budete mať nahlásené neaktuálne údaje nemusíte byť správne identifikovaný na prezencií valného zhromaždenia! V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte.

 

Poverenie iného člena na zastupovanie

ak sa nemôžete VZ osobne zúčastniť, môžete využiť možnosť poveriť iného člena OZ Ynet ktorý Vás bude na VZ zastupovať. Člen, ktorého poveríte bude mať pri hlasovaní váš hlas.

Poveriť iného člena bude možné v čase

 od 13.11.2018 00:00 do 27.11.2018 18:00 v poverovacom systéme na portal.ynet.sk

Poverenie člena, po požiadaní o poverenie, je správne podané až odsúhlasením povereného člena v poverovacom systéme v čase jeho uzatvorenia (pred VZ).

 

Ospravedlnenie neúčasti

Ospravedlnenia akceptujeme len v písomnej forme s vydokladovaním dôvodu ospravedlnenia.

Ospravedlnenie je potrebné poslať oskenované (odfotené) na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  alebo ho vhodiť do poštovej schránky OZ Ynet, ktorá sa nachádza pod poštovými priečinkami pri vrátnici na C-D blokoch internátu Mladosť alebo je možnosť ho poslať na našu poštovú adresu. Schránka bude vybratá po skončení VZ.

 

Týmto Vás srdečne pozývam na valné zhromaždenie.

S pozdravom

Roman Danko
Predseda OZ Ynet

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho