Top úspechy Ynetu

Za pomerne krátku dobu (od nášho vzniku 8.12.2000) sme dosiahli veľa malých a niekoľko veľkých úspechov a s tými najväčšími sa chceme podeliť.


Najdlhší prepoj systémom RONJA na Slovensku

V júli a auguste 2002 sme vyrobili a úspešne nasadili v tom čase najdlhší prepoj systému RONJA na Slovensku. Naša RONJA dosahovala rýchlosť 10 Mbit full duplex a samotný prepoj mal dĺžku cca 950 metrov. Pomocou tohto systému bol spojený študentský domov Mladosť s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU, čo znamenalo 500 úspešne k Internetu pripojených študentov.

Fotky z montáže a výroby systém RONJA.

Článok z portálu root.cz, kde sa spomína RONJA z internátu Mladosť.

 

 

Pokrytie štyroch internátov STU za 9 rokov

Od svojho vzniku Ynet vybudoval počítačovú sieť na štyroch internátoch Slovenskej technickej univerzity a tým umožnil pripojenie 3 419 študentom. Obdivuhodné je hlavne to, že sme dokázali kompletne navrhnúť a postaviť špičkové počítačové siete bez akejkoľvek pomoci štátu a bez pomoci externých firiem (okrem sponzorských darov). Inými slovami, členovia realizačného tímu vykonali všetku prácu od dizajnu sietí až po ich fyzickú inštaláciu sami. 

Zaujímavé štatistiky

Počet kilometrov natiahnutého kábla:

Odhad odpracovaných hodín:

Odhad počtu navŕtaných dier prierazov:

 

 

Spustenie digitálnej televízie

V období, kedy najväčší komerční poskytovatelia komunikačných služieb zavádzali pre domácnosti digitálne televízne vysielanie do testovacej prevádzky, mali členovia Ynetu funkčné digitálne vysielanie v pohodlí svojich internátnych izieb. Postupom času sa ponuka programov rozšírila na cca 80 televíznych a rádio staníc.

 

 

 

Spustenie špičkového sieťového laboratória – NetLab

V roku 2009 sme vybudovali v zdemolovanej miestnosti internátu Mladosť naše prvé sieťové laboratórium, ktoré slúži študentom na testovanie sieťových technológií, ale aj na bežné učenie sa na skúšky a zápočty.

NetLab je vybavený sieťovými zariadeniami (Cisco routre, Cisco switche, 3Com switch, ...), veľkou magnetickou tabuľou, deviatimi klientskými počítačmi, jedným lektorským počítačom, data-projektorom s plátnom, vlastnou mini-knižnicou a prístupom na čipové karty. To všetko je študentom k dispozícii v príjemnom prostredí 24 hodín denne, 7 dní v týždni, dokonca existuje možnosť aj súkromnej rezervácie laboratória na konkrétny termín. Nemenovaný zamestnanec fakulty sa dokonca vyjadril, že toto laboratórium je lepšie zariadené ako tie, ktoré sa nachádzajú v škole J.

Stránka laboratória: netlab.ynet.sk

 

 

 

Projekt How-Know

Ynet sa za jedno desaťročie posunul od roly poskytovateľa Internetu do roly organizácie, ktorá sa aktívne snaží prepojiť teóriu a prax. Našim cieľom je priniesť študentom iný pohľad na to, čo sa učia v škole a vzbudiť v nich motiváciu a hlad po vzdelaní. V projekte How-Know, ktorý od roku 2008 realizujeme v spolupráci s organizáciou IAESTE, sa snažíme priniesť zaujímavé prednášky na aktuálne témy. Prednášať k nám chodia špičkoví odborníci z rôznych firiem (ESET, Accenture, Digmia, Alcatel-Lucent, Nethemba) a organizácií (INESS, FreeBSD) a dokonca sme usporiadali konferenciu BSDDay 2011, na ktorej sa zúčastnili rečníci z 12 krajín Európy.

 

 

 

To že sme

V Ynete vnímame ako malý zázrak už len to, že sme. Dovoľte nám to vysvetliť. Ak ste si prečítali predchádzajúce úspechy, zrejme uznáte, že ich naplnenie nás muselo stáť veľa fyzickej a psychickej námahy. Všetku prácu členovia realizačného tímu vykonali zadarmo, bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. Jedinou odmenou nám bol pocit z dobre vykonanej práce, cenné skúsenosti a niekoľko študentských výhod (teambuilding, zopár bodov na internát a voľné členstvo v Ynete). Podľa nás je malý zázrak, že na Slovensku, kde ani my Slováci nemáme o sebe najlepšiu mienku, vznikol a vyrástol projekt, ktorý nie je založený na peniazoch a hmotnom profite, ale na úprimnej snahe pomôcť študentom a získať množstvo praktických skúseností. Na týchto hodnotách sa nám darí stavať od roku 2000 a veríme, že sa nám to bude dariť ešte veľmi dlho. 

 

 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho