Vyhľadávanie

Voľby do predsedníctva 2017

Dňa 31. marca 2017 skončí funkčné obdobie terajšieho predsedníctva OZ Ynet. Z tohto dôvodu v súlade so stanovami predsedníctvo dňa 13.2.2017 na schôdzi realizačného tímu vyhlásilo termín riadnych volieb do predsedníctva OZ Ynet na 14.3. - 16.3.2017.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 24.2.2017.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru do predsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Všetky dôležité informácie a termíny k voľbám nájdete na https://volby.ynet.sk/

Aktualizácia 7.3.2017: Menovaná volebná komisia schválila volebný poriadok a časový harmonogram.

Členovia, ktorí majú záujem kandidovať do predsedníctva môžu podávať svoje žiadosti o kandidatúru od 8.marca 2017 do 11.marca 2017 do 24:00. Viac informacii na https://volby.ynet.sk.

Aktualizácia 12.3.2017: 

Do predsedníctva kandidujú nasledovní kandidáti:

Tomáš Breuer (tom026)

Roman Danko (xroman)

Miroslava Dobroňová(kolegynka)

Matej Guráň(guru)

Michal Hrabovský (foleriee)

Jakub Chalachán (yak)

 

Adam Podhradský (adam858)

 

(správu budeme priebežne aktualizovať)

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho