Vyhľadávanie

 

Doplnkové voľby do predsedníctva OZ Ynet - 2018

Dňom 30. septembra 2018 ukončili svoju činnosť v predsedníctve OZ Ynet a vzdali sa svojho mandátu Miroslava Dobroňová a Jakub Chalachán. Z tohto dôvodu v súlade so stanovami predseda OZ Ynet Roman Danko dňa 1.10.2018 na schôdzi realizačného tímu vyhlásil termín doplnkových volieb do predsedníctva OZ Ynet na 6. - 7.11.2018.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 10.10.2018.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru do predsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Všetky dôležité informácie a termíny k voľbám nájdete na https://ynet.sk/volby

Aktualizácia 15.10.2018

Predsedníctvo združenia vymenovalo volebnú komisiu v zložení:

  • Kristína Sokolová - menovaná za realizačný tím
  • Martin Tkáčik - menovaný za realizačný tím
  • Michaela Kolesíková - menovaná ako členka dozornej rady 
  • Andrej Slebodník - menovaný z členov združenia
  • Benedikt Höger - menovaný z členov združenia
  • Barbora Ličáková - menovaná z členov združenia

(stránku budeme priebežne dopĺňať o všetky aktuálne infomrácie týkajúce sa volieb a ich priebehu)

 Aktualizácia 24.10.2018

Volebná komisia po svojom prvom zasadnutí zverejňuje volebný poriadok pre doplnkové voľby do predsedníctva. Zároveň zverejňuje aj zápisnicu zo zasadnutia volebnej komisie. Členovia združenia môžu podať svoju kandidatúru vyplnením formulára, získaním 31 podpisov riadnych členov združenia a jeho následného doručenia na adresu združenia. Termín na doručenie kandidatúry je 4.11.2018 23:59 .

Zápisnica zo schôdze volebnej komisie zo dňa 23.10.2018
Volebný poriadok pre doplnkové voľby do predsedníctva OZ YNET
Prihláška kandidáta do predsedníctva OZ YNET

Aktualizácia 5.11.2018

Volebná komisia po svojom druhom zasadnutí zverejňuje zoznam všetkých platných kandidátov do doplnkových volieb do predsedníctva. Zoznam sa nachádza v zápisnici zo zasadnutia volebnej komisie. Zároveň volebná komisia zverejňuje spôsob hlasovania v doplnkových voľbách do predsedníctva OZ Ynet nasledovne:

- Od 6.11.2018 0:00:00 bude spustený volebný systém, dostupnný po prihlásení na https://portal.ynet.sk v sekcii Voľby

- Každý oprávnený člen môže zaškrtnúť najviac 2 kandidátov

- Svoj hlas člen potvrdí stlačením tlačidla Hlasovať

- Každý člen oprávnený voliť môže hlasovať v týchto voľbách iba raz

- Volebný systém sa uzavrie 7.11.2018 23:59:59

- V prípade otázok alebo nefunkčnosti volebného systému urýchlene kontaktujte volebnú komisiu na adrese volby[at]ynet.sk 

Zápisnica zo schôdze volebnej komisie zo dňa 5.11.2018
Zoznam kandidátov do doplnkových volieb do predsedníctva OZ Ynet

Aktualizácia 8.11.2018

Volebná komisia na svojom poslednom zasadnutí zhodnotila priebeh doplnkových volieb a zároveň overila výsledky volieb. Skonštatovala, že doplnkové voľby boli platné a obaja kandidáti sa stávajú členmi predsedníctva OZ Ynet dňom začiatku platnosti mandátu, ktorý volebná komisia stanovila na 15.11.2018. Detailné výsledky volieb, ako aj volebnú účasť nájdete v zápisnici zo zasadnutia volebnej komisie nižšie.

Zápisnica zo schôdze volebnej komisie zo dňa 8.11.2018

Volebnej komisii ďakujeme za dohľad nad týmito doplnkovými voľbami a zvoleným kandidátom prajeme veľa síl pri vykonávaní mandátu v predsedníctve OZ Ynet.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho