Vyhľadávanie

 

Riadne voľby do predsedníctva OZ Ynet - 2019

Dňom 31. marca 2019 končí funkčné obdobie súčasnému predsedníctvu OZ Ynet. Z tohto dôvodu v súlade so stanovami, predseda OZ Ynet, Roman Danko dňa 13.2.2019 na schôdzi predsedníctva vyhlásil termín riadnych volieb do predsedníctva OZ Ynet na 13.-14.3.2019.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 23.2.2019.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru do predsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Všetky dôležité informácie a termíny k voľbám nájdete na https://ynet.sk/volby

(stránku budeme priebežne dopĺňať o všetky aktuálne informácie týkajúce sa volieb a ich priebehu)

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho