Vyhľadávanie

Pripojenie mobilných zariadení

Ako sa pripojiť

Pripojíte sa s ľubovoľným mobilným zariadením - niektoré zariadenia však vyžadujú aj dodatočné nastavenia, ide najmä o:

Ukážka nastavenia v systéme Android

 • zabezpečenie: WPA2-Enterprise
 • metóda EAP (EAP method): PEAP
 • druhá fáza overenia (Phase Authentication): MSCHAPV2
 • certifikát CA: použiť certifikáty systému
 • stav online certifikátu: neoverovať
 • doména: ynet.sk
 • anonymná identita: prázdne
Pre staršie systémy alebo v prípade, že vyššie nastavenia nefungujú je možné použiť nasledovné možnosti:
ht
 • zabezpečenie: WPA2-Enterprise
 • metóda EAP (EAP method): PEAP
 • druhá fáza overenia (Phase Authentication): MSCHAPV2
 • certifikát CA: neoverovať
 • anonymná identita: prázdne
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho