Internet v lete

Naša sieť prechádza začiatkom prázdnin na letný režim - testovaciu prevádzku. To znamená, že členské poplatky sú počas mesiacov júl a august ZADARMO pre všetkých registrovaných členov odpustené.

Čo to znamená pre členov:

Sieť je počas prázdnin v testovacej prevádzke, takže môže dôjsť k výpadkom, ale väčšinou funguje všetko ako obvykle. Členské poplatky sa počas mesiacov júl a august neuhrádzajú, takže nie je nutné ani pozastavovať členstvo v združení na tieto dva mesiace. V prípade, že sa preubytujete na inú izbu na prádzniny, tak je potrebné si zmeniť izbu v svojom konte cez službu Portál (portal.ynet.sk).

Noví členovia

Aby mohli využívat služby OZ Ynet aj ostatní návštevnici - študenti ubytovaní na internátoch, je nutná ich registrácia. Bližšie o registrácií TU. Podmienkou registrácie je, že musíte byt študentom. Nie je nutné byt študentom iba z BA alebo STU. Treba sa preukázať ISICkom alebo indexom. Kedže sa počas leta  členské poplatky neuhrádzajú, je potrebné v takomto prípade, zaplatiť iba registračný poplatok 10 EUR. To bude celková suma na mesiace júl a august.

Odporúčame využiť predregistráciu TU. Zoznam administrátorov a registrátorov nájdete na stránke a na nástenke na vrátnici blokov C/D. 

Študenti programu ERASMUS

Neregistrujú sa, využívajú internet pomocou WiFi - EDUROAM.

Na začiatku prázdnin poprosíme o strpenie, dochádza k preubytovavaniu aj mnohých administrátorov, takže ich nemusíte nájsť na svojich izbách.

Prechod na letný režim

Na začiatku prádznin sa vykonáva bezpečnostné opatrenie, pri ktorom sa zmažú naučené porty. Môže sa stať, že zaznamenáte max 1 hodinový výpadok. Tento výpadok je dopredu oznámený na stránke http://www.ynet.sk/ a na https://www.facebook.com/ozynet.

Návod ako postupovať:

  1. Ak ste mali/budete mať počas učenia zapnutý PC pravdepodobne výpadok ani nezaregistrujete.
  2. Ak ste mali PC vypnutý a po zapnutí nemáte konektivitu pripojte PC do siete (káblom) a počkajte do najbližšej celej hodiny. Následne by mala byt vaša konektivita obnovená. Ak zaregistrujete problémy aj po dodržaní tohto postupu, kontaktujte prosím vášho administrátora.

Želáme pekné leto ;-)

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho