Vyhľadávanie

Pozastavenie členstva

Každy školský rok je možnosť si pozastaviť členstvo v dôsledku nepridelenia internátu na daný školský rok, prípadne vycestovania na výmenný študijný pobyt alebo stáž.

Požiadať o dočasné pozastavenie členstva v dôsledku nepridelenia internátu je možné maximálne do konca školského roka. V iných prípadoch pozastavenia, viď nižšie, je možné požiadať pozastavenie členstva maximálne na jeden školský rok.

Dočasné pozastavenie znamená, že ostávate členom združenia, ale nebudú sa vám robiť odpisy z už zaplatených členských príspevkov, nemusíte platiť dalšie členské príspevky a výhody z členstva vam budú pozastavené. Po "odpozastavení" začne znova fungovať štandardný systém platenia členského a môžte využívať výhody členstva v Ynete.

Pravidlá sú nasledovné:

  • spôsob podania žiadosti o pozastavenie členstva je zväčša e-mailovou formou.
  • so žiadosťou je potrebné obrátiť sa na lokálnych administrátorov na internátoch - https://ynet.sk/sk/podpora/administratori
  • nezabudnite v žiadosti uviesť váš login/identifikačné číslo (variabilný symbol)
  • forma žiadosti môže byť napr. nasledovná:
Subject: UID vase_uid - ziadost o pozastavenie clenstva
Text žiadosti:

UID: 1234
login: kabel
meno/priezv: Arnost Kabel

Ziadam o pozastavenie clenstva v OZ Ynet na 1 semester z dovodu nepridelenia ubytovania na SD Mladost/SD Belojanis/SD Dobrovicova.
Za kladne vybavenie ziadosti vopred dakujem. S pozdravom Arnost Kabel

Na žiadosť Vám bude vždy odpovedané či bolo žiadosti vyhovené alebo nie.

Pozastavenie členstva na začiatku školského roka (možnosť podania do 1.11.) slúži len kvôli neprideleniu internátu na začiatku školského roka. Takéto pozastavenie je možné kvôli zneužitiu využiť len maximálne dva krát za sebou.

Počas školského roka sa členstvo pozastavuje ešte v týchto prípadoch:

  • stáže
  • študijné pobyty v zahraničí
  • skoršie ukončenie skúškového obdobia, kde prerušenie členstva je dlhšie ako kalendárny mesiac
  • iné dôvody, ktoré sa posudzujú predsedníctvom

Cez letné prázdniny nie je potrebné si členstvo pozastavovať, sieť je v testovacej prevádzke.

Po pridelení internátu alebo príchode na internát si členstvo odpozastavujete u svojich lokálnych administrátorov - opäť ideálne emailom.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho