Často kladené otázky - FAQ

Všeobecné otázky ohľadom OZ Ynet

V prípade, že ste nenašli odpoveď na vašu otázku nižšie, skúste sa pozrieť na náš profil na sociálnej sieti ask.fm oz_ynet

Nie som sám koho trápi to, že veľa ľudí berie Ynet ako firmu, ktorej zaplatia a dostanú internet. A ak chvíľu ten internet nejde, idú za administrátorom a poriadne mu vynadajú, ako to že to nejde, veď som si za to zaplatil! Ľudia väčšinou nemajú predstavu o tom, čo všetko sa za tým všetkým skrýva. Preto považujem za dôležité tieto veci objasniť. Zvolil som formu FAQ (frequently asked questions - často kladené otázky).

Je Ynet firma, ktorej zaplatím a dostanem internet?

Nie.

Čo je vlastne Ynet?

Z formálneho hľadiska je Ynet občianske združenie, ktoré vzniklo aby pomohlo rozvíjať počítačovú sieť na ŠD Mladosť a ďalších ŠD. Je riadne zaregistrované na ministerstve, ma predsedníctvo, realizačný tím, dozornú radu a stanovy. Tento pohľad však veľmi málo hovorí o tom, kto resp. čo Ynet vlastne je.

Čo je teda Ynet neformálne?

Jadro Ynetu tvorí asi 35 ľudí, nazýva sa realizačný tím. Zvyšnú časť tvoria ľudia, ktorí sa zaregistrovali (a tým sa stali členmi), platia členské a využívajú výhody spojené s členstvom (internet..), a tým to pre nich končí. Ak by takýto boli všetci, sotva by mohlo niečo fungovať. a asi by ani nič z toho čo je teraz vôbec nebolo.

Koľko má Ynet členov?

V súčasnosti má Ynet okolo 3000 členov.

Čo je to realizačný tím?

Je to srdce Ynetu. Tvoria ho študenti prevažne FEI/FIIT, ktorí sú členovia Ynetu a zároveň sa snažia podľa svojich možností a schopností svojou prácou prispieť k fungovaniu a spravovaniu vecí nevyhnutne potrebných na fungovanie lokálnej siete a internetu. Týmto ľuďom nie je ľahostajná budúcnosť Ynetu, rozhodli sa priložiť ruku k dielu a urobiť niečo pre iných. Robia to dobrovoľne, na úkor svojho voľného času, bez nároku na finančnú odmenu. Pravidelne sa stretávajú, aby koordinovali svoju činnosť. Bez týchto ľudí by Ynet nemohol fungovať. Viac o realizačnom tíme sa dočítate TU.

Môžem sa aj ja stať členom realizačného tímu?

Áno, nie je dôvod prečo by si nemohol. Ak chceš aj ty priložiť ruku k dielu a aj sa niečo naučiť, radi ťa medzi nami privítame. Záujemcovia o členstvo v realizačnom tíme sú na začiatku svojho pôsobenia v skúšobnej dobe. Taktiež máš možnosť hocikedy prísť pozrieť sa na schôdzu. Ynet je založený na princípe dobrovoľnej práce, je na každom členovi, či chce robiť aj niečo viac alebo nie. Ak sa chceš dozvedieť viac, ako sa stať členom realizačného tímu, dočítaš sa to na tejto stránke.

Kto je to lokálny administrátor?

Je to člen realizačného tímu, ktorý sa dobrovoľne a bez nároku na odmenu podujal spravovať lokálnu sieť na niektorom z blokov ŠDaJ Mladosť, Belojanis, Jura Hronca alebo Dobrovičova. V rámci svojho bloku sa stará o fyzické pripájanie členov, budovanie štruktúrovanej kabeláže, zariadenia potrebné na fungovanie siete... V žiadnom prípade sa však nestará o chod internetu alebo správu platieb. Ich zoznam nájdeš na tejto stránke

Koľko peňazí z toho čo platím dostáva môj lokálny administrátor?

0 EUR.

Prečo to robí keď z toho nič nemá?

Nerobí to preto, aby z toho niečo mal. Robí to preto, lebo ho to baví, záleží mu na tom a chce sa popri tom naučiť aj niečo nové.

Ak nejde internet alebo sieť, môžem ísť za administrátorom a poriadne mu vynadať?

Nie. Administrátor nie je povinný počúvať, ako mu nadávaš. Všetko čo robí a o čo sa snaží je jeho dobrá vôľa. Ber to na vedomie pri riešení akýchkoľvek problémov. Ak prídeš, pozdravíš, predstavíš sa, kto si, kde bývaš a slušne vysvetlíš aký máš problém, garantujem ti že žiadny administrátor ťa neodbije.

Aký je najlepší spôsob kontaktovať administrátora?

Emailom. Ak máš odkiaľ, pošli mail do ktorého napíš kto si, aký máš login alebo meno PC, čo máš za problém a pošli to na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , atď.) na ŠD Mladosť, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. na ŠD Dobrovičova, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. na ŠD Jura Hronca a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. na ŠD Nikosa Belojanisa. Administrátorom beží mailový klient takmer stále. Druhým najlepším spôsobom je osobná návšteva. Ďalším spôsobom je IRC a ICQ, ale to je už vysoko individuálne. Pamätaj na to, že ak budeš milý ty, bude milý a ochotný aj admin.

Kde nájdem informácie o Ynete?

Je to predovšetkým táto stránka (www.ynet.sk), nástenka, ktorá je na vrátnici A,B aj C,D blokov na ŠD Mladosť a na prízemí ŠD Nikosa Belojanisa, Jura Hronca a Dobrovičova a v diskusnej skupine y.ynet. Skôr než sa rozhodneš osobne navštíviť admina kvôli informáciám, prečítaj si nástenku (v 50 % prípadov sa informácia nachádza práve tam). Ak hľadanú informáciu nenájdeš na nástenke ani u admina, môžeš napísať mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , kde ti ochotne poradia.

Dokedy budem členom ak neuhradím členský príspevok?

Podľa stanov článok 3 bod 8e, predsedníctvo schválilo, že maximálna doba vedenia evidencie člena združenia pri neuhradení členských príspevkov sú dva mesiace. Počnúc prvým dňom tretieho mesiaca od prvého neuhradenia členského príspevku bude členovi pri aj trvajúcom nepripísaní členských príspevkov na účet združenia definitívne zrušené členstvo. Toto rozhodnutie je určené hlavne kvôli tomu, že po troch mesiacoch je pre člena finančne výhodnejšie nanovo sa zaregistrovať, ako doplácať spätne členské.

Možem mať možnosť využivať maily a prispievať do diskusných skupín aj keď už nebudem členom?

Podľa stanov článok 3 bod 8g a 8h, bolo stanovené, že možnosť ponechať si mailovú schránku a čítať diskusné skupiny po ukončení členstva bude na to zverejnený formulár na stránke platby.ynet.sk. Treba predovšetkým dbať na maximálny dátum možného podania danej žiadosti na hore uvedenej stránke definovaný v stanovách v už uvedenom článku 3. Po danom termíne, keď bude členovi členstvo zrušené, už nebude môcť dané služby využívať.

Otázky technickejšieho charakteru

Kedže sa zo strany členov stále opakujú tie isté otázky, na ktoré sú stále tie isté odpovede, rozhodli sme sa, že to zhrnieme do jedného dokumentu. Snažili sme sa to napísať štýlom, ktorý by pochopil úplne každý. Dúfame, že to pomôže eliminovať opakujúce sa príspevky na newsoch a lepšiu komunikáciu členov s administrátormi.

Pre lepší obraz si na začiatok povieme, ako prebieha povoľovanie/zakazovanie prístupu na Internet/lokálnu sieť. Vzhľadom na štruktúru našej siete musia pakety (jednoduchšie povedané napr. požiadavka zobraziť nejakú stránku) z vášho počítača prejsť cez dva firewally. Prvý beží pod každým blokom a druhý na proxy serveri. Pre oba tieto fiewally sa generujú pravidlá (ktoré vás zakážu alebo povolia) z databázy platieb Ynetu. Údaje do tejto databázy sa importuju z banky. Ak nemáte zaplatené napr. členské, prípadne máte v databáze zlú MAC adresu, tak systém vygeneruje pravidlo, na základe ktorého vás firewall zablokuje.

Prečo mi nejde internet, tzn. nezobrazujú sa mi www stránky? Lokálna sieť ide, t.j vidím ostatné počítače na sieti (nie len na bloku), dá sa mi pripojiť na server marvin.

Toto je veľmi častá otázka. Odpoveď môže byť:

  1. Zlé nastavenie siete v operačnom systéme alebo zlé nastavenie vášho internetového prehliadača. Pozri sekciu Nastavenia.
  2. Vírus v počítači.
  3. Výpadok DHCP.
  4. Výpadok hlavnéh firewallu

Skontrolujte prvé 2 možné príčiny. Ak máte nastavenia správne a kontrola antivírusovym programom s najnovšou vírusovou databázou je negatívna, pokúste sa skontaktovať napr. s vaším susedom, ktorý je tiež členom Ynetu a zistite, či jemu funguje spojenie do internetu. Ak iným ľuďom na vašom bloku internet ide, a vám nie, skočte za svojim lokálnym administrátorom, pokúsi sa spolu s vami vyriešiť tento problém. Ak internet nejde nikomu, dôvodom bude pravdepodobne príčina č. 3 alebo 4.

DHCP je v podstate systém, ktorý prideľuje IP adresy a ďalšie potrebné údaje, aby sme ich nemuseli ručne zadávať. Ak zlyhá, systém vám pridelí zlú IP adresu, čo má za následok, že nejde intnernet, . Funkčnosť DHCP môžeme overiť v operačnom systéme Windows nasledovným spôsobom: Zvolíme Start -> Run, napíšeme "cmd", následne "ipconfig /renew". Ak systém vyhodí chybovú hlášku, treba na to upozorniť lokálneho administrátora. Problém môže byť aj s databázovým systémom. Ak je to tak, výpadok DHCP je centrálny.Nepíšte príspevok na facebook alebo na newsy ak niečo nefunguje 10 minút. Ďakujeme.

Prečo vidím len počítače na mojom bloku? Nejde mi internet a nevidím ani ostatné počítače na bloku.

Taktiež veľmi častá otázka. Možné odpovede:

  1. Neuhradený členský príspevok.
  2. Zlé nastavenie siete v operačnom systéme.
  3. Zmena sieťovej karty.
  4. Zadaná nesprávna MAC adresa sieťovej karty.

Neuhradený členský príspevok je príčina 80% prípadov. Ak platíte členské príspevky mesačne, možno sa vám už stalo to, že ste zaplatili napr. posledný deň v mesiaci a na druhý deň vám nič nešlo. Je to preto, lebo platba v čase generovania pravidiel pre firewally ešte nebola nabehnutá v systéme, preto sa vygenerovali pravidlá, ktoré vás zakázali. Je treba počkať na ďalší update proxy. Príčina môže byť taktiež v nesprávnych nastaveniach siete. Ak zmeníte sieťovú kartu, je nutné administrátorovi nahlásiť (najlepšie mailom na admin.blok@ynet.sk) novú MAC adresu. Po zmene v databáze a updatovaní konfiguračných súborov pre firewall (asi každé 4 hodiny) by malo všetko fungovať. Možnosť č.4 môže nastať, ak sa napr. pomýlite pri opisovaní MAC adresy a váš administrátor ju pridá do systému. Môže sa stať aj to, že sa administrátor pomýli pri jej zadávaní do systému (veľmi zriedkavý prípad). Preto treba dávať pozor a dobre ju skontrolovať.

Nevidím žiadne počítače (ani na mojom bloku), nejde ani internet. Systém hlási Cable Unplugged.

  1. Neuhradený členský príspevok.
  2. Nechtiac odpojený kábel administrátorom.

Ak máte v poriadku platby, lokálny administrátor pravdepodobe nechtiac alebo omylom vytiahol váš kábel z podblokového aktívneho zariadenia. Treba sa za ním zastaviť.

Nefunguje komunikácia cez niektorý povolený protokol (napr. FTP), prečo?

Dôvodom môže byť veľa vecí. V takomto prípade sa treba obrátiť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Mám veľmi zvláštne problémy, abnormálne správanie sa systému (napr. kopírujem súbor zo siete a spadne mi systém...). Čo mám robiť?

Ak nejde o hardwarovú chybu, pri takýchto prípadoch väčšinou pomáha preinštalovanie systému (Windows). Skúste sa poradiť so svojimi kamarátmi, môžete poprosiť aj admistrátora, aby sa prišiel pozrieť, čo by to mohlo byt (čas administrátorov je veľmi vzácny, ak sa podujmú riesiť aj takéto veci, tak len z vlastnej dobrej vôle a snahy pomôcť).

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho