Vyhľadávanie

Výpadok pripojenia na internet na 24h 19.11.2014

Z dôvodu neustáleho zvyšujúceho počtu sťahovania a zdieľania nelegálneho obsahu cez torrenty sme boli donútení odpojiť celé internáty/resp. bloky, kde sa za posledné obdobie objavili prípady sťahovania a zdieľania nelegálneho obsahu cez P2P a torrenty.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho