Netlab

Historia netlabu

 • Autor pôvodnej myšlienky - Miloš Halan [Local] - 2007
 • Príprava na budovanie 2008 - 2009 Máj
 • Budovanie 2009 Máj - December.
 • Cieľ: Cieľom projektu Sieťového laboratória je vybudovať laboratórium, ktoré bude slúžiť členom združenia pri rozvoji a získavaní praktických skúseností s konfiguráciou aktívnych sieťových zariadení. Vzorom sú už existujúce CISCO laboratória umiestnené na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ku ktorým je však prístup iba v rámci vyučovacieho procesu.

Laboratórium bude vybavené aktívnymi a pasívnymi sieťovými prvkami tak aby umožňovalo:

 • praktické precvičovanie teoretických vedomostí a získavanie zručností v oblasti navrhovania, zapájania a konfigurovania sieťových aplikácií a topológií
 • prípravu a precvičovanie laboratórnych cvičení potrebných pre absolvovanie certifikačnej skúšky CCNA, CCNP
 • simulovanie a testovanie špecifických problémov, ktoré môžu vzniknúť pri štandardnej prevádzke počítačovej siete
 • prípravu a tréning administrátorov blokov OZ Ynet v konfigurácii štandardných blokových zariadení 
 • robernie školských zadaní z oblasti počitačových sieti.

Pôvodný realizačný team projektu netlab:

 • Andrej Coplák [Fornick]
 • Stefan Jantolák [Nek]
 • Valéria Harvanová [Walique]
 • Marek Koža
 • Szabolz Balogh [Szabi]
 • Tomáš Straka [Letec]
 • Martin Pivoár [Fanatic]
 • Tomáš Bartek [Niko]
 • Peter Jombík [Jumbo]
 • Zuzana Šestinová [Zuzana]
 • Jana Kačurová [Jana]
 • Daniel Verkin [Diesel]
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho