Pravidlá

Pravidlá používania a prístupu

 • človek, ktorý umožní vstup ľuďom, ktorí sa neautentifikujú pri vstupe preberá za nich a ich činnosť plnú zodpovednosť
 • netlab je určený iba na vzdelávacie účely v oblasti sieťových technológií
 • nesmú sa tu študovať iné predmety ako tie, ktoré súvisia s počítačovými sieťami
  • výnimku z pravidla má realizačný team Ynetu
  • výnimky z pravidiel vydávajú členovia projektovej skupiny netlab
 • sedieť sa môže iba na stoličkách (je zakázané sedieť na stoloch a parapetoch)
 • z požiarnych dôvodov je maximálna kapacita miestnosti obmedzená na 15 ľudí
 • priestor netlabu je monitorovaný kamerovým systémom 24 hodín denne a záznam sa ukladá
 • V prípade zistenia porušenia pravidiel je používateľ povinný porušovateľa upozorniť a pri opakovanom porušení kontaktovať Ynet team na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • zmena pravidiel je vyhradená

Bezpečnostné predpisy pre prácu v laboratóriu

S predpismi musia byť oboznámení všetci študenti, ktorí sa zúčastňujú prác v laboratóriu a vlastnoručným podpisom potvrdia, že ich vzali na vedomie a budú sa nimi riadiť.

Zásady bezpečnej práce v laboratóriu:

 • V laboratóriu môže pracovať alebo zdržiavať sa iba oprávnená osoba, za ktorú sa považuje člen Ynetu, ktorý sa zaregistroval ako používateľ NetLabu
 • V laboratóriu musí byť udržiavaná čistota a poriadok.
 • Zariadenia a prístroje musia byť udržiavané v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave.
 • Únikové cesty a východy musia byť trvale voľné.
 • Každý návštevník musí byť oboznámený s umiestnením a obsluhou hasiacich prístrojov.
 • V laboratóriu je dovolené vykonávať len práce súvisiace so vzdelávaním v oblastí počítačových sietí.
 • Platí prísny zákaz narábať s ohňom, s horľavými látkami, zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok.
 • Je zakázané dotýkať sa elektrického vedenia, manipulovať s elektrickými zariadeniami na ktoré osoba nemá oprávnenie alebo nie je o nich poučená.
 • Každý návštevník je povinný v prípade úrazu ho okamžite nahlásiť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , a ak je to potrebné poskytnúť prvú pomoc.
 • Každý návštevník musí po ukončení činnosti zanechať svoju pracovnú stanicu a zariadenia s ktorými pracoval v pôvodnom stave
 • V prípade že používateľ je posledný, čo opúšťa Netlab, ubezpečí sa, že sú vypnuté všetky pracovné stanice a elektrické zariadenia
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho