Netlab

Čo Netlab obsahuje?

Technické zariadenia a zariadenia na výučbu:

 • Switche:
  • 10x Catalyst 2950 (portov: 24, speed: 10/100)
  • 3x Catalyst 2960 (portov: 24; speed: 10/100) + 2x 1000BT LAN Base Image
  • 2x Catalyst 3650 PoE-24 (portov: 24; speed: 10/100)
 • Routre:
  • 9x CISCO 2811
  • 3x Cisco 2610
 • PC:
  • 9x klientske PC
  • 1x inštruktorské PC
 • Iné:
 • magnetická tabula
 • audio + dataprojektor

Možnosti a využívanie Netlabu

Prístup do netlabu je realizovaný pomocou čipových kariet, ktoré dostanete pri registrácii do netlabu. Čítačka na karty je čierna škatuľka s dvoma LED diódami a nachádza sa vľavo od vstupných dverí do netlabu. Po priložení karty systém v čase približne 2-3 sekundy overí vašu kartu. Ak je všetko v poriadku, začne blikať zelená dióda indikujúca odomknuté dvere. Ak priložená karta nemá prístup do netlabu, začne blikať červená dióda. Ak červená dióda svieti neustále, prístup do netlabu je dočasne obmedzený buď z dôvodu prác v netlabe alebo rezervácie netlabu.

Svetlá

Po vstupe do netlabu sa svetlá automaticky rozsvietia na 10 sekúnd aby mohol používateľ pohodlne rozsvietit svetlá cez vypínač. Svetlá sa dajú ovládať aj cez web rozhranie, všetky pokročilé funkcie sú však prístupné len inštruktorom pri prednáškach.

Klientské PC

Ku klientským PC majú návštevníci netlabu plný administrátorský prístup, k USB portom je možné pripájať akékoľvek periférie, ak klientské PC nepoškodia. Zároveň je možné spustiť klientský PC s operačným systémom z periférneho zariadenia.

Inštruktorské PC

Inštruktorské PC má od klientských PC rozšírené možnosti a to ovládanie intenzity osvetlenia a uzamykanie dverí, všetko cez webové rozhranie. Medzi ďalšie možností patrí možnosť využitia projektora a pripojenie PC na reproduktory umiestnené v netlabe pre prezentačné účely. Inštruktor má zároveň prístup k diaľkovému ovládaniu pre klimatizáciu a projektor.

Kabeláž

Kabeláž pre pripájanie sieťových zariadení je umiestnená v kovových držiakoch pripevnených na ľavej strane rackov so sieťovými zariadeniami. Tieto káble je potrebné po ukončení činnosti v netlabe odpojiť a vrátiť na pôvodné miesto.

Patch panely a voľne prístupné zásuvky sú označené pre ľahšiu orientáciu. Stoly sú označené číslami od 1 až po 10 a ku každému klientskému počítaču smeruje 6 portov označených A až F. Sú zapojené podľa nasledujúcej schémy:

 • A - sieťová karta v PCI slote klientského PC
 • B - sieťová karta integrovaná v matičnej doske klientského PC
 • C - RS-232 port (COM port)
 • D - RS-232 port (COM port)
 • E - ľavý port zásuvky umiestnenej na stole
 • F - pravý port zásuvky umiestnenej na stole

Sieťová schéma netlabu

 

Fotogaléria:

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho