Vyhľadávanie

Phishing

Phishing je činnosť, počas ktorej sa tretia strana snaží získať od používateľa heslo k danému systému, napr. k bankovému účtu, emailu alebo ynet konta. Podvodník častokrát založí novú web stránku, ktorá je na nerozoznanie od tej pôvodnej. Ak do takejto vernej kópie stránky zadáte svoje prihlasovacie údaje, podvodník prihlasovacie údaje zachytí a môže ich zneužiť na prihlásenie sa do systému pomocou vášho osobného konta bez toho, aby ste to zaregistrovali. Všimnete si to až, keď je neskoro. Phishing môže prebiehať aj prostredníctvom hromadných emailov, ktoré vyžadujú od užívateľa zmenu hesla.

 

Odporúčame vám, si svoje prihlasovacie údaje citlivo chrániť a neposkytovať ich ďalším/cudzím osobám.

Členovia realizačného tímu občianskeho združenia Y-Net od vás nikdy nebudú žiadať vaše heslo.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho