Vyhľadávanie

 

Valné zhromaždenie OZ Ynet 2013

Vážení členovia,

pozývame vás na valné zhromaždenie členov občianskeho združenia Ynet, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2013 (utorok) o 20:00 vo veľkej sále UPC na internáte Ľudovíta Štúra (pre internát Mladosť) a v Aule Aurela Stodolu (pre internát N. Belojanisa, Dobrovičova a Jura Hronca).

Bližšie informácie o programe a organizácii valného zhromaždenia nájdete na stránke http://vz.ynet.sk/

Ak sa nemôžete zúčastniť, poverte svojho kamaráta, alebo svojho administrátora tu: https://vz.ynet.sk/pov/

Členom združenia zo stanov (článok 4, bod 2, odsek e) vyplýva povinnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení. 

Ak sa z nejakého dôvodu zúčastniť nemôžete, je tu možnosť poveriť iného člena združenia, aby Vás zastupoval alebo ospravedlniť neúčasť.

V prípade bezdôvodnej neúčasti členovi podľa stanov (článok 3, bod 8, odsek f) automaticky zaniká členstvo.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho