Vyhľadávanie

Prečo máme "radi" torrenty?

Okrem toho, že zdieľanie a sťahovanie nelegálneho obsahu (napr. aj cez torrenty) je podľa zákonov SR nelegálne, je to v našej sieti aj zakázané a blokované. Veľmi veľa ludí ale nepozná pravý dôvod, prečo to tak je. Poskytovateľom internetového pripojenia pre Ynet je univerzitná organizácia SANET. Táto organizácia, nakoľko je akademická, sa dištancuje od rozširovania  súborov, na ktoré nemá daný rozširovateľ autorské práva. Nakoľko torrent je P2P komunikácia, počas sťahovania súborov dochádza aj k ich automatickému odosielaniu , čo je v rozpore so stanovami SANET-u, a teda aj YNET-u. Aj touto cestou teda prosíme našich členov, aby sa nepokúšali o sťahovanie torrentov. SANET vie tieto sťahovania odhaliť a pošle nám informáciu, obsahujúcu okrem iného aj IP adresu sťahujúceho. My sme teda na základe tohto podnetu povinní vzniesť opatrenia voči danej osobe, ktorými sú vylúčenie z OZ Ynet, niekedy aj bez možnosti opätovného zaregistrovania, prípadne až vylúčenie z univerzity. Preto Vás ešte raz prosíme, ak máte „hlad“ po sťahovaní súborov, nepoužívajte na „uspokojenie svojho hladu“ túto P2P komunikáciu.

 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho