Vyhľadávanie

Vypnú nám internet?

V posledných dňoch sa zvýšil počet nahlásenych používateľov, ktorí porušili pravidlá - sťahovali a zdieľali nelegálny obsah cez torrenty na internete - a teraz nám hrozí odpojenie celého internátu od internetu!

Kedže Ynet patrí pod univerzitnú sieť, náš poskytovateľ internetového pripojenia je SANET (Slovak Academy NETwork), ktorému chodia sťažnosti od organizácii, ktoré robia dohľad nad dodržiavaním autorských práv, a následne tieto sťažnosti sú preposielané nám.

Okrem blokovania a vlastného monitoringu torrentov v našej sieti, na základe ktorého odpájame používateľov, sme nutení ľudí nahlasených zo SANETU riešiť prísne - a to buď doživotným vylúčením zo združenia (teda odpojením) alebo až predvolaním k dekanovi alebo rektorovi STU, s hrozbou vylúčenia z univerzity.

Nakoľko sa v posledných dňoch rozmnožil počet takýchto nahlásených prípadov, hrozí dokonca až dočasné kompletné odpojenie internátu od internetu.

Žiadame Vás preto, aby ste dodržiavali pravidlá siete Ynetpravidlá STUNET ako aj pravidlá SANETu a nesťahovali a nezdieľali cez torrenty nelegálny obsah na internete. Previnilcov budeme riešiť prísne.

Ušetríte problémy sebe aj nám.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho