Vyhľadávanie

Voľby do predsedníctva 2015

Dňa 28. februára skončí funkčné obdobie terajšieho predsedníctva OZ Ynet. Z tohto dôvodu v súlade so stanovami predsedníctvo dňa 13.1.2015 na schôdzi realizačného tímu vyhlásilo termín riadnych volieb do predsedníctva OZ Ynet na 10.2.2015 - 12.2.2015.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 22.1.2015.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru do predsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Všetky dôležité informácie a termíny k voľbám nájdete na https://volby.ynet.sk/

(správu budeme priebežne aktualizovať)

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho