Vyhľadávanie

 

Odstúpenie člena od kandidatúry do predsedníctva OZ Ynet

Dňa 1. apríla 2017 sa mal začal mandát novému predsedníctvu OZ Ynet zvolenému vo voľbách, ktoré sa konali dňa 14.3. - 16.3.2015, v zložení: Miroslava Dobroňová, Roman Danko, Matej Guráň, Adam Podhradský, Tomáš Breuer.

 Vzhľadom na to, že člen realizačného tímu a bývalého ako aj novozvoleného predsednícvta Tomáš Breuer sa rozhodol zrušiť svoju kandidatúru v období, ktoré je určené na rozhodnutie člena a možnosť zrušenia svojej kandidatúry do predsedníctva, nie je nevyhnutné vyhlasovať doplnkové voľby a jeho pozíciu preberie kandidát s najvyšším počtom hlasov, ktorý sa umiestnil v hlasovaní za ním. Toto miesto prevezme člen realizačného tímu Jakub Chalachán.

 Nové predsedníctvo je teda v zložení Miroslava Dobroňová, Roman Danko (predseda), Matej Guráň (podpreseda), Adam Podhradský a Jakub Chalachán.

Gratulujeme novozvolenému predsednictvu a prajeme im veľa úspechov a síl do ich budúcej práce.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho