CCNA-v7 Routing & Switching

Cisco Certified Network Associate – NEW !! starting Febr. 24-2020
Ide o I. stupeň 3 na seba nadväzujúcich kurzov(semestrov), ktoré postupne pripravia študenta k získaniu komerčného priemyselného certifikátu CCNA 200-301. 

Názov kurzu: CCNAv7-1: Úvod do Sietí (Intro to Networks)
Obsahová náplň: Úvod do sietí (ITN) pokrýva architektúru, štruktúru, funkcie a súčasti internetu a iných počítačových sietí. Študenti získajú základné vedomosti o tom, ako siete fungujú a ako budujú jednoduché miestne siete (LAN), vykonávajú základné konfigurácie smerovačov a prepínačov a implementujú internetový protokol (IP).

 

70-hodinový kurz pod vedením inštruktorov je 1. z 3 kurzov v študijných programoch Cisco CCNAv7. Kurz zahŕňa aktivity využívajúce Packet Tracer, praktické laboratórne cvičenia a širokú škálu typov a nástrojov hodnotenia.

Zoznam kapitol:
 1. Networking Today
 2. Basic Switch and End Device Configuration
 3. Protocol Models
 4. Physical Layer
 5. Number Systems
 6. Data Link Layer
 7. Ethernet Switching
 8. Network Layer
 9. Address Resolution
 10. Basic Router Configuration
 11. IPv4 Addressing
 12. IPv6 Addressing
 13. ICMP
 14. Transport Layer
 15. Application Layer
 16. Network Security Fundamentals
 17. Build a Small Network
Rozsah štúdia: 8 stretnutí (3-4hodinové). Úvodné stretnutie-predstavenie Netspace prostredia, zavedenie a zorientovanie sa v systéme, predstavenie simulátora Packet Tracer, 6×3-4 hodinové praktické cvičenia, Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8 týždňov.
Prerekvizity: Pokročilá znalosť práce s PC, s Internetom a dobrá znalosť angličtiny.

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

Názov kurzu: CCNAv7-2 Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)
Obsahová náplň: Tento v poradí druhý kurz rozširuje vaše znalosti o prevádzke smerovačov a prepínačov v malých sieťach. SRWE vám predstaví bezdrôtové lokálne siete (WLAN) a koncepty zabezpečenia siete. Na konci tohto kurzu budete vedieť nakonfigurovať pokročilé funkcie v smerovačoch a prepínačoch. Budete schopní tiež vykonať základné riešenia problémov týchto komponentov. Pomocou osvedčených postupov zabezpečenia vyriešite bežné problémy s protokolom v sieťach IPv4 aj IPv6. Zručnosti a znalosti, ktoré získate v SRWE, vás pripravia na záverečný kurz v CCNA.
Zoznam kapitol:
 1. Basic Device Configuration
 2. Switching Concepts
 3. VLANs
 4. Inter-VLAN Routing
 5. STP
 6. Etherchannel
 7. DHCPv4
 8. SLAAC and DHCPv6 Concepts
 9. FHRP Concepts
 10. LAN Security Concepts
 11. Switch Security Configuration
 12. WLAN Concepts
 13. WLAN Configuration
 14. Routing Concepts
 15. IP Static Routing
 16. Troubleshoot Static and Default Routes
Rozsah štúdia: 8 stretnutí (3-4hodinové). 7x praktický Lab, Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA1

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

Názov kurzu: CCNAv7-3 Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA)
Obsahová náplň: Toto je tretí z troch kurzov, ktoré sú zladené s certifikačnou skúškou CCNA. ENSA obsahuje 14 modulov, každý so sériou tém. Získate zručnosti a znalosti, ktoré ste sa naučili v kurzoch ITN a SWRE a aplikujete ich na rozsiahle siete (WAN). WAN sú rozsiahle a komplexné siete, ktoré si vyžadujú pokročilé pochopenie prevádzky a bezpečnosti siete. ENSA vám tiež predstaví dve nové oblasti – virtualizáciu a automatizáciu.
Zoznam kapitol:
 1. Single-Area OSPFv2 Concepts
 2. Single-Area OSPFv2 Configuration
 3. WAN Concepts
 4. Network Security Concepts
 5. ACL Concepts
 6. ACLs for IPv4 Configuration
 7. NAT for IPv4
 8. VPN and IPsec Concepts
 9. QoS Concepts
 10. Network Management
 11. Network Design
 12. Network Troubleshooting
 13. Network Virtualization
 14. Network Automation
Rozsah štúdia: 8 stretnutí (3-4hodinové). 7x praktický Lab, Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA2

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

CNAP (Cisco Networking Academy Program) poskytuje študentom, ktorí zvládnu Finálnu skúšku CCNAv7-3 na prvý pokus, zľavu tzv. Voucher na Cisco priemyselný certifikát CCNA 200-301.

Viac o priemyselných Cisco certifikátoch sa dočítate na www.cisco.com/certifications

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho