Vyhľadávanie

Cisco Netacad - CCNA

Certified Network Associate

Ide o I. stupeň štyroch na seba nadväzujúcich kurzov(semestrov), ktoré postupne pripravia študenta k získaniu komerčného priemyselného certifikátu  200-120 CCNA 200-125 CCNA

 

Názov kurzu:
CCNA1 R&S: Introduction to Networks
Obsahová náplň:

7-vrstvový referenčný model RM OSI, základné názvoslovie a pojmológia v sieťových technológiách. IPv4 adresovací priestor CIDR/VLSM. Základné stavebné prvky ethernetovej siete – router(smerovač), switch(prepínač), základná konfigurácia cez CLI. Predstavenie simulátora Cisco Packet Tracer, krimpovanie a testovanie ethernet káblov.

Zoznam kapitol:
 1. Exploring the Network
 2. Configuring a Network Operating System
 3. Network Protocols and Communications
 4. Network Access
 5. Ethernet
 6. Network Layer
 7. Transport Layer
 8. IP Addressing
 9. Subnetting IP Networks
 10. Application Layer
 11. It’s a Network
Rozsah štúdia: Dohromady 5x4hodinové stretnutia. Úvodne stretnutie-predstavenie Netspace prostredia, zavedenie a zorientovanie sa v systéme, predstavenie simulátora Packet Tracer, 3x4hodinové praktické cvičenia, Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 5-6 týždňov.
Prerekvizity: Pokročilá znalosť práce s PC, s Internetom a dobrá znalosť angličtiny.

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

Názov kurzu:
CCNA2 R&S: Routing & Switching Essentials
Obsahová náplň: Základné koncepty smerovania paketov,dynamické a statické smerovanie, rozdiely medzi DVA Distance Vector a Link State konceptmi smerovania. Postupné konfigurovanie na Cisco smerovačoch – RIPv1, RIPv2, OSPF a EIGRP pre IPv4 a IPv6. Autentifikácia smerovacích updateov a manuálna sumarizácia (agregácia). Access Control Lists (ACLs) – princípy a použitie.
Zoznam kapitol:
 1. Introduction to Switched Networks
 2. Basic Switching Concepts and Configuration
 3. VLANs
 4. Routing Concepts
 5. Inter-VLAN Routing
 6. Static Routing
 7. Routing Dynamically
 8. Single-Area OSPF
 9. Access Control Lists
 10. DHCP
 11. Network Address Translation for IPv4
Rozsah štúdia: Dohromady 7x4hodinové stretnutia, z toho 6x4hodinové praktické cvičenia + Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 6-8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA1

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

Názov kurzu:
CCNA3 R&S: Scaling Networks
Obsahová náplň: Základné koncepty prepínania v ethernet sieťach, konfigurácia Cisco prepínačov (switchov), vytváranie port-based virtuálnych sietí VLAN a smerovanie medzi nimi (Inter VLAN routing, Router on the Stick). Mechanizmus predchádzania vzniku logických slučiek v ethernet sieťach protokolom STP, RSTP a ich konfigurácia. Princípy a konfigurácia protokolu DHCP, základy WiFi sietí.
Zoznam kapitol:
 1. Introduction to Scaling Networks
 2. LAN Redundancy
 3. Link Aggregation
 4. Wireless LANs
 5. Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF
 6. Multiarea OSPF
 7. EIGRP
 8. EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting
 9. IOS Images and Licensing
Rozsah štúdia: Dohromady 6x4hodinové stretnutia, z toho 5x4hodinové praktické cvičenia +Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 6-7 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA2

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

Názov kurzu:
CCNA4 R&S: Connecting Networks
Obsahová náplň: Princípy a konfigurácia protokolu NAT (Network Address Translation), linkové protokoly PPP a Fame-Relay, Securing Site-to-Site Connectivity -VPN, GRE tunel, Monitorovanie sieti – Syslog, SNMP, Netflow.
Zoznam kapitol:
 1. Hierarchical Network Design
 2. Connecting to the WAN
 3. Point-to-Point Connections
 4. Frame Relay
 5. Network Address Translation for IPv4
 6. Broadband Solutions
 7. Securing Site-to-Site Connectivity
 8. Monitoring the Network
 9. Troubleshoot the Network
Rozsah štúdia: Dohromady 6x4hodinové stretnutia, z toho 5x4hodinové praktické cvičenia + Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 6-8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA4

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

Názov kurzu:
CCNA5 R&S: BRIDGE for exam 200-125
Obsahová náplň:

Local Host Routes; CDP, LLDP=Link Layer Discovery Protocol; NTP – Network Time Protocol. VTP, Extended VLANs, and DTP ;VTP and DTP Issues, Troubleshoot Multi-VLAN Issues. Configure and Troubleshoot HSRP; Troubleshoot Multiarea OSPF, Troubleshoot PPPoE, WAN Topologies Dynamic Multipoint VPN (DMVPN); BGP Terminology, Configure and Verify eBGP; SPAN – Switchport Analyzer, QoS – Configure IP SLA.

Zoznam kapitol:
 1. Host Routes, CDP Device Discovery, NTP
 2. VTP, Extended VLANs, and DTP
 3. Troubleshoot Multi-VLAN Issues, SPAN
 4. Switch Stacking, Implement HSRP
 5. Troubleshoot Multiarea OSPF
 6. WAN – DMVPN, Implement PPPoE
 7. eBGP, Common IPv6 ACL Errors
 8. SNMPv3 Configuration
 9. Quality of Service Mechanism & Models
 10. Cloud and Virtualization
 11. IP SLA
Rozsah štúdia: Dohromady 6x4hodinové stretnutia, z toho 5x4hodinové praktické cvičenia + Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 6-8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA3

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

CNAP (Cisco Networking Academy Program) poskytuje študentom, ktorí zvládnu Finálnu skúšku CCNA4 na prvý pokus, zľavu tzv. Voucher na Cisco priemyselný certifikát CCNA 200-120. Výška zľavy je každý rok rôzna a činí približne 50-70% z ceny certifikačnej skúšky.

Viac o priemyselných Cisco certifikátoch sa dočítate na www.cisco.com/certification

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

 
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho