Vyhľadávanie

Cisco Netacad - CCNP

Cisco Certified Network Professional

Ide o náročnejší II. stupeň 3 kurzov CCNP-Route, CCNP-Switch a CCNP-Troubleshoot.Postupnosť absolvovania kurzov je ľubovolná, ale je viac než rozumné si nechať CCNP-Troubleshoot na koniec.(Keď potrebujete riešiť problémy routingu alebo switchingu, je vhodné mať tieto kurzy najprv zvládnuté :-) ) Každý z týchto  kurzov má za cieľ pripraviť študenta na priemyselný certifikát príslušného kurzu:
CCNP-Route pripraviť na 642-902 ROUTE (Till 29/Jan/2015) new 300-101 ROUTE
CCNP-Switch pripraviť na 642-813 SWITCH (Till 29/Jan/2015) new 300-115 SWITCH
CCNP-Troubleshoot pripraviť na 642-832 TSHOOT (Till 29/Jan/2015) new 300-135 TSHOOT

CCNP-Route

Názov kurzu:
CCNP-ROUTE v5.0-6.0: Implementing Cisco IP Routing
Obsahová náplň: Smerovacie protokoly podrobne a do hĺbky – EIGRP, split horison issue, stub EIGRP, OSPF single + multi area, Route optimisation and Path control (redistribution, Route maps), IP-SLA, IPv6, BGP – BGP Route Reflectors and Route Filters, IPSec VPN, GRE tunel.
Rozsah štúdia: 7x6hodinové praktické cvičenia,
Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA4 alebo platný CCNA certifikát 640-802
Odporúčaná literatúra: CCNP-ROUTE-bookCCNP ROUTE 642-902
Official Certification Guide
autor: Wendell Odom
ISBN:9781587202537

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

CCNP-Switch

Názov kurzu:
CCNP-SWITCH v5.0-6.0: Implementing Cisco IP Switched Networks
Obsahová náplň: Prepínanie (switching) na 2. a 3. vrstve RM OSI podrobne a do hĺbky – upgrade IOSu(xmodem), VLANy, TRUNK pod lupou, Spanning Tree Protocol STP 802.1D a jeho deriváty Rapid 802.1W, MISTP 802.1S. Monitorovanie prevádzky SPAN-VSPAN-RSPAN, Inter-VLAN Routing, First Hop Redundancy and Load Sharing (HSRP, VRRP, GLBP). WIRELLES – Single LAN extension and Multiple VLAN extension over Access Point. Securing switched networks, Port Security, Root Guard, BPDU Guard, Private VLAN.
Rozsah štúdia: 7x6hodinové praktické cvičenia,
Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené CCNA4 alebo platný CCNA certifikát 640-802
Odporúčaná literatúra: CCNP-switch-bookCCNP SWITCH 642-813
Official Certification Guide
autor: David Hucaby
ISBN:9781587202438

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

CCNP-Tshoot

Názov kurzu:
CCNP-TSHOOT v5.0-6.0: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks
Obsahová náplň: Posledný z trojice CCNP kurzov. Zatiaľ čo kurzy ROUTE a SWITCH preberajú nové technológie s dôrazom  AKO to správne nakonfigurovať so žiadanou funkcionalitou, kurz TSHOOT rieši vzniknuté výzvy a problémy PREČO to či ono nefunguje ako má. V komerčnej praxi je častokrát potrebné analyzovať nevhodné správanie systému podľa symptómov, problém izolovať a vyriešiť. Počas semestra sa rieši množstvo úloh, od jednoduchších, základných, až po komplexné zložité úlohy s problematikou ROUTE a SWITCH.
Rozsah štúdia: 7x6hodinové praktické cvičenia,
Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8 týždňov.
Prerekvizity: Úspešne ukončené alebo aspoň absolvované kurzy CCNP-Route a CCNP-Switch.
Odporúčaná literatúra: CCNP-tshoot-bookCCNP TSHOOT 642-832
Official Certification Guide
autor: Kevin Wallace
ISBN:9781587058448

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

Poznámka k priemyselnej certifikácii:

Aby sa študent mohol uchádzať o  priemyselný CCNP Routing&Switching certifikát, musí mať platný CCNA certifikát a je potrebné aby v rozpätí 3 rokov úspešne absolvoval všetky 3 certifikačné skúšky Route 642-902, Switch 642-813 a Tshoot 642-832. CCNP certifikát je platný 3 roky. Podrobnejšie  informácie nájdete na stránke Career Certifications & Paths.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho