CCNA Security a CyberSecurity

CCNA-Security je špecifický kurz, ktorý sa zaoberá zabezpečením Cisco sieťových zariadení v počítačovej sieti a pripraví študenta k získaniu komerčného priemyselného certifikátu Implementing Cisco IOS Network Security 210-260 IINS


CCNA-CyberSecurity Operations  kurz pokrýva vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie úloh, povinností a zodpovednosti  bezpečnostného analytika pracujúceho v bezpečnostnom operačnom centre (SOC –Security Operations Center).
K získaniu komerčného priemyselného certifikátu CCNA Cyber Ops je potrebné zvládnuť 2 skúšky:

 • 210-250 SECFND Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals (SECFND)
 • 210-255 SECOPS Implementing Cisco Cybersecurity Operations (SECOPS)

 

Názov kurzu: CCNA-Security v2.0
Obsahová náplň: Sieťové hrozby, útoky a ochrana proti nim v počítačovej sieti. Zabezpečenie sieťových zariadení, bezpečný prístup využitím AAA, definovanie rolí a privilégii užívateľa. Implementácia Firewall technológií, princípy detekčných IDS a konfigurácia prevenčných IPS systémov. Zabezpečenie lokálnej sieti a kryptografické princípy. Konfigurácia virtuálnych privátnych sietí, Site-to-site IPsec VPN, GRE tunely a implementácia Cisco ASA riešení via ASDM.
Zoznam kapitol:
 1. Modern Network Security Threats
 2. Securing Network Devices
 3. Authentication, Authorization, Accounting
 4. Implementing Firewall Technologies
 5. Implementing Intrusion Prevention
 6. Securing The Local-Area Network
 7. Cryptographic Systems
 8. Implementing Virtual Private Networks
 9. Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance
 10. Advanced Cisco Adaptive Security Appliance
 11. Managing a Secure Network
Rozsah štúdia: 8×5 hodinové stretnutia, z toho 7x5hodinové praktické cvičenia + Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8-10 týždňov.
Prerekvizity: Ideálne absolvované CCNA1-4, alebo vedomosti úrovne CCNA.

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Absolvovanie kurzu slúži na prípravu k priemyselnému certifikátu 210-260 IINS Implementing Cisco IOS Network Security (IINS).

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

CCNA-Sec-210-260

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov kurzu: CCNA-CyberSecurity Operations
Obsahová náplň:
 • Inštalácia virtuálnych strojov pre bezpečné prostredie pre implementáciu a analýzu hrozieb ohrozenia počítačovej bezpečnosti.
 • Vysvetlite úlohu analytika Cybersecurity v korporácii.
 • Funkcie a charakteristiky operačného systému WINDOWS a LINUX potrebné na podporu analýz kybernetickej bezpečnosti.
 • Analýza prevádzky sieťových protokolov a služieb.
 • Vysvetlite prevádzku sieťovej infraštruktúry.
 • Klasifikujte rôzne typy sieťových útokov.
 • Použite nástroje na monitorovanie siete na identifikáciu útokov proti sieťovým protokolom a službám
 • Vysvetlite vplyvy kryptografie na monitorovanie bezpečnosti siete
 • Vysvetlite, ako skúmať zraniteľnosť a útoky na koncové body v sieti.
 • Vyhodnoťte bezpečnostné upozornenia na zabezpečenej sieti.
 • Použite modely reakcie/odozvy na incidenty a na riadenie incidentov v sieti.
Zoznam kapitol:
 1. Cybersecurity and the Security Operations Center
 2. Windows Operating System
 3. Linux Operating System
 4. Network Protocols and Services
 5. Network Infrastructure
 6. Principles of Network Security
 7. Network Attacks: A Deeper Look
 8. Protecting the Network
 9. Cryptography and the Public Key Infrastructure
 10. Endpoint Security and Analysis
 11. Security Monitoring
 12. Intrusion Data Analysis
 13. Incident Response and Handling
Rozsah štúdia: 8×5 hodinové stretnutia, z toho 7x5hodinové praktické cvičenia + Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8-10 týždňov.
Prerekvizity: Ideálne absolvované CCNA1-4, alebo vedomosti úrovne CCNA.

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Absolvovanie kurzu slúži na prípravu k priemyselnému certifikátu CCNA Cyber Ops.

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho