Vyhľadávanie

CCNA security

Názov kurzu:
CCNA security v2.0
Obsahová náplň: Sieťové hrozby, útoky a ochrana proti nim v počítačovej sieti. Zabezpečenie sieťových zariadení, bezpečný prístup využitím AAA, definovanie rolí a privilégii užívateľa. Implementácia Firewall technológií, princípy detekčných IDS a konfigurácia prevenčných IPS systémov. Zabezpečenie lokálnej sieti a kryptografické princípy. Konfigurácia virtuálnych privátnych sietí, Site-to-site IPsec VPN, GRE tunely a implementácia Cisco ASA riešení via ASDM.
Zoznam kapitol:
 1. Modern Network Security Threats
 2. Securing Network Devices
 3. Authentication, Authorization, Accounting
 4. Implementing Firewall Technologies
 5. Implementing Intrusion Prevention
 6. Securing The Local-Area Network
 7. Cryptographic Systems
 8. Implementing Virtual Private Networks
 9. Implementing the Cisco Adaptive Security Appliance
 10. Advanced Cisco Adaptive Security Appliance
 11. Managing a Secure Network
Rozsah štúdia: 8×5 hodinové stretnutia, z toho 7x5hodinové praktické cvičenia + Finál – teoretická a praktická skúška.
Trvanie cca 8-10 týždňov.
Prerekvizity: Absolvované CCNA4, alebo priemyselný certifikát CCNA.

Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky študent získa certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu.

Absolvovanie kurzu slúži na prípravu k priemyselnému certifikátu 210-260 IINS Implementing Cisco IOS Network Security (IINS).

Všeobecné informácie o štruktúre a náplni stretnutí nájdete v samotnom linku Kurzy.

  

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho