Vyhľadávanie

Nastavenie zdieľania vo Windows 7

Zdielanie podľa tohto návodu je otestované na operačnom systéme Windows 7 Professional 64 bit.

Odporúčam si nastaviť meno pc a pracovnú skupinu podľa tohto návodu

 1. Nastavenie typu siete
 2. Zapnutie zdieľania
 3. Nastavenie firewallu

Nastavenie typu siete

Pri prvom pripojení sa do novej siete sa vás Windows 7 opýta o aký typ siete ide ( Public alebo Private ), podľa tohto výberu bude neskôr aplikovať rôzne pravidlá pre danú sieť. Odporúčam nastaviť si v Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center najskôr názov siete kliknutím na ikonu podľa obrázka:

Namiesto pôvodného názvu napíšeme Ynet a potvrdíme OK.

step02.jpg, 208kB

Pokračujeme kliknutím na typ siete ( v screeshotoch je to Work network ).

step03.jpg, 284kB

Zvolíme Work network, pripadne Home network.

step04.jpg, 348kB
Teraz máme nastavený typ siete.

Zapnutie zdieľania

Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Advanced sharing settings

step05.jpg, 283kB

Klikneme na Home or Work

step06.jpg, 113kB

Presvedčte sa, že máte takéto nastavenia:

 • Network discovery: Turn on network discovery
 • File and printer sharing: Turn on file and printer sharing
 • Public folder sharing: Turn off Public folder sharing
 • File sharing connections: Use 128-bit encryption to help protect file sharing connections
 • Password protected sharing: Turn off password protected sharing
 • HomeGroup connections: Alow Windows to manage homegroup connections

step07.jpg, 369kB
Zdieľanie máte povolené, teraz už stačí len nastaviť firewall.

Nastavenie firewallu

Tento návod je robený pre windows firewall.
Prejdeme do nastaveni firewallu: Start -> Control Panel -> System and Security -> Windows Firewall

Vyberieme možnosť Advanced settings

step08.jpg, 284kB

Tu vyberieme Inbound Rules a zoradíme si pravidlá podľa profilu pre ľahšiu orientáciu.

step09.jpg, 606kB

V zozname pravidiel vyhľadáme skupinu File and Printer Sharing, uistite sa, že máte pozapinane tie isté pravidlá, ako sú na obrázku. Jedná sa o pravidlá File and Printer Sharing, ktoré majú profile Private. Zapnuté pravidlá majú zelenú ikonku, vypnuté šedú. Ak chcete pravidlo zapnúť, tak naňho kliknite pravým tlačítkom a z menu vyberte Enable Rule.

step10.jpg, 511kB

Posledným krokom je pre každé z pravidiel na predchádzajúcom obrázku urobiť nasledovné nastavenia: Pravý klik na pravidlo -> Properties
V záložke General nastavte

 • Allow the connection

step11a.jpg, 143kB

V záložke Scope nastavte

 • Local IP address: Any IP address
 • Remote IP address: Any IP address

step11.jpg, 119kB

Už stačí len niečo zazdielať. Pravý klik na zložku, ktorú chcete zdielať -> Share with -> Specific People

Tu môžete nastavovať práva pre zdieľanie, ak chcete, aby bol priečinok prístupný pre každého, zadajte Everyone a nastavte požadované práva (Read/Write pre čítanie aj zápis do priečinka a súborov, alebo Read iba pre čítanie)

step12.jpg, 96kB

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho