Vyhľadávanie

Realizačný tím

Realizačný tím je srdce Ynetu. Tvoria ho študenti prevažne FEI/FIIT, ktorí sú členovia Ynetu a zároveň sa snažia podľa svojich možností a schopností svojou prácou prispieť k fungovaniu a spravovaniu vecí nevyhnutne potrebných na fungovanie lokálnej siete a internetu. Týmto ľuďom nie je ľahostajná budúcnosť Ynetu, rozhodli sa priložiť ruku k dielu a urobiť niečo pre iných. Robia to dobrovoľne, na úkor svojho voľného času, bez nároku na finančnú odmenu. Pravidelne sa stretávajú, aby koordinovali svoju činnosť. Bez týchto ľudí by Ynet nemohol fungovať.

Podľa stanov je realizačný tím definovaný ako operatívny a v určitých presne stanovených prípadoch výkonný orgán združenia a rozhodujúcim spôsobom sa podieľa na vykonávaní činností vedúcich k dosiahnutiu cieľov združenia.

Viac o funkcií realizačného tímu sa dozviete v stanovách OZ Ynet v článku 9

Realizačný tím sa delí na viaceré skupiny v závislosti od činnosti, o ktorú majú členovia realizačného tímu záujem.

Stále skupiny

Network

Vedúci skupiny: Samuel Dikant (samueldikant) 

 • Správa sieťovej časti siete Ynet
 • Konfigurácia aktívnych sieťových zariadení
 • Troubleshooting v core časti siete Ynetu
 • Testovanie nových aktívnych zariadení

Sysadmini

Vedúci skupiny: Matúš Kubiš (matus2) 

 • Správa produkčných serverov (Internet Firewall, Web server, Mail server)
 • Správa IT služieb a IS (Lase, E-mail)
 • Multicast

Lokálni admini

Vedúci skupiny: Adam Podhradský (adam858)

 • Technická podpora členom združenia
 • Troubleshooting na strane používateľa (po sieťovú vrstvu)
 • Práca s aktívnymi sieťovými prvkami (L2 switche manažovateľné)
 • Budovanie infraštruktúry

PR - Styk s verejnosťou

Vedúci skupiny: Juraj Brestovský (d4ve)

 • Komunikácia s členmi združenia
 • Informovanie členov združenia
 • Propagácia Ynet-u

Nákupy

Vedúci skupiny: Matej Guráň (guru)

 • Výber a nákup potrebného tovaru
 • Komunikácia s dodávateľmi - Dojednávanie cien a podmienok dodania
 • Realizácia nákupov zadaných od tímových skupín

Kóderi

Vedúci skupiny: Matúš Kubiš (matus2)

 • Programovanie pre jednotlivé projekty
 • Vývoj informačných systémov Y-netu

NETLAB - sieťový lab 

Vedúci skupiny: členovia skupiny netlab

 • Správa laboratória
 • Rozvoj a rozširovanie možností sieťového laboratória

Wi-fi

Vedúci skupiny: Martina Zvolenská (martinkazv)

 • Budovanie a správa bezdrôtovej siete

Y-zone

Vedúci skupiny: Filip Zúbek (shady321)

 • Zabezpečovanie prevádzky a údržby študentskej zóny Y-zone na ŠD Mladosť
 • Prevádzkovanie študovne, coworking space Y-base, kuchynky

Projektové skupiny

How-know

Vedúci projektu: Juraj Bánó (jurajbano)

 • Organizácia odborných prednášok a konferencií pre študentov
 • Komunikácia s firmami, školou, médiami a tretím sektorom

Zoznam členov realizačného tímu

Adam Podhradský - adam858
Juraj Bánó - jurajbano
Adám Kotász - koty
Samuel Dikant - samueldikant
Martina Zvolenská - martinkazv
Matúš Kubiš - matus2
Juraj Brestovský - d4ve
Dominik Mokrý - dominus
Matúš Baloga - newbie
Patrik Krajčovič - kharon
Roman Horvát - romario
Andrej Slebodník - andrejslebodnik
Filip Zúbek - shady321
Matej Výboh - matoboost
Júlia Slavkovská - xslavkovska
Roman Bitarovský - storm2

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho