Vyhľadávanie

Realizačný tím

Realizačný tím je srdce Ynetu. Tvoria ho študenti prevažne FEI/FIIT, ktorí sú členovia Ynetu a zároveň sa snažia podľa svojich možností a schopností svojou prácou prispieť k fungovaniu a spravovaniu vecí nevyhnutne potrebných na fungovanie lokálnej siete a internetu. Týmto ľuďom nie je ľahostajná budúcnosť Ynetu, rozhodli sa priložiť ruku k dielu a urobiť niečo pre iných. Robia to dobrovoľne, na úkor svojho voľného času, bez nároku na finančnú odmenu. Pravidelne sa stretávajú, aby koordinovali svoju činnosť. Bez týchto ľudí by Ynet nemohol fungovať.

Podľa stanov je realizačný tím definovaný ako operatívny a v určitých presne stanovených prípadoch výkonný orgán združenia a rozhodujúcim spôsobom sa podieľa na vykonávaní činností vedúcich k dosiahnutiu cieľov združenia.

Viac o funkcií realizačného tímu sa dozviete v stanovách OZ Ynet v článku 9

Realizačný tím sa delí na viaceré skupiny v závislosti od činnosti, o ktorú majú členovia realizačného tímu záujem.

Stále skupiny

Network

Vedúci skupiny: Samuel Dikant (samueldikant) 

 • Správa sieťovej časti siete Ynet
 • Konfigurácia aktívnych sieťových zariadení
 • Troubleshooting v core časti siete Ynetu
 • Testovanie nových aktívnych zariadení

Sysadmini

Vedúci skupiny: Roman Danko (xroman) 

 • Správa produkčných serverov (Internet Firewall, Web server, Mail server)
 • Správa IT služieb a IS (Lase, E-mail)
 • Multicast

Lokálni admini

Vedúci skupiny: Matej Guráň (guru)

 • Technická podpora členom združenia
 • Troubleshooting na strane používateľa (po sieťovú vrstvu)
 • Práca s aktívnymi sieťovými prvkami (L2 switche manažovateľné)
 • Budovanie infraštruktúry

PR - Styk s verejnosťou

Vedúci skupiny: Martin Tkáčik (mato)

 • Komunikácia s členmi združenia
 • Informovanie členov združenia
 • Propagácia Ynet-u

Sieťoví technici - Hardware

Vedúci skupiny: 

 • Evidencia hardvéru
 • Koordinácia budovania infraštruktúry
 • Zodpovedajú za dostatok a stav potrebného materiálu a náradia

Nákupy

Vedúci skupiny: Matej Guráň (guru)

 • Výber a nákup potrebného tovaru
 • Komunikácia s dodávateľmi - Dojednávanie cien a podmienok dodania
 • Realizácia nákupov zadaných od tímových skupín

Kóderi

Vedúci skupiny: Erik Pribula (toxeen)

 • Programovanie pre jednotlivé projekty
 • Vývoj informačných systémov Y-netu

NETLAB - sieťový lab 

Vedúci skupiny: Martin Tkáčik (mato)

 • Správa laboratória
 • Rozvoj a rozširovanie možností sieťového laboratória

Wi-fi

Vedúci skupiny: Jakub Jastrabík (jastrabik)

 • Budovanie a správa bezdrôtovej siete

Y-zone

Vedúci skupiny: Adam Podhradský (adam858)

 • Zabezpečovanie prevádzky a údržby študentskej zóny Y-zone na ŠD Mladosť
 • Prevádzkovanie študovne, coworking space Y-base, kuchynky

Bernolák a Belojanis

Vedúci skupiny: 

 • Správa a údržba majetku OZ Ynet na daných internátoch
 • Komunikácia s členmi na daných internátoch
 • Dobudovanie Ynet siete

Dobrovičova

Vedúci skupiny: Matúš Kubiš (matus2)

 • Správa a údržba majetku OZ Ynet na daných internátoch
 • Komunikácia s členmi na daných internátoch
 • Zabezpečovanie prevádzky a údržby študovne na Dobrovičke

Projektové skupiny

How-know

Vedúci projektu: Juraj Bánó (jurajbano)

 • Organizácia odborných prednášok a konferencií pre študentov
 • Komunikácia s firmami, školou, médiami a tretím sektorom

 Y-bike - úschovne bicyklov

Vedúci projektu: 

 • Vybudovanie a prevádzka úschovne bicyklov na jednotlivých internátoch
 • Lokálni vedúci úschovní:
  • Mladosť: 
  • Bernolák: 
  • Belojanis: Jozef Mutiš (xmutis)

Zoznam členov realizačného tímu

Tomáš Breuer - tom026
Adam Podhradský - adam858
Matúš Šugár - sugy
Erik Pribula - toxeen
Juraj Bánó - jurajbano
Adám Kotász - koty
Samuel Dikant - samueldikant
Martina Zvolenská - martinkazv
Matúš Kubiš - matus2
Juraj Brestovský - d4ve
Dominik Mokrý - dominus
Matúš Baloga - newbie
Patrik Krajčovič - kharon
Roman Horvát - romario
Andrej Slebodník - andrejslebodnik
Marek Klimo - majko333
Filip Zúbek - shady321
Jozef Mutiš - xmutis
Matej Výboh - matoboost
Júlia Slavkovská - xslavkovska

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho