História OZ Ynet 

 

rok 1998

- prvé spájania PC (členovia ŠP a Elam)

 

rok 1999 

 

rok 2000 

 • September 2000

- rušenie pripojenia cez UIPŠ 

- bežní študenti stále bez siete, myšlienka vytvorenia organizovanej siete 

- návšteva dekana - odporučenie založiť právnickú formu subjektu 

- príprava stanov združenia
 

 • 8. 12. 2000

- založenie združenia Sieť ŠD Mladosť – Ynet 

- registrácia na Ministerstve vnútra, štatistickom a daňovom úrade

 

 

rok 2001 

 • Február 2001

- vybudovanie mikrovlného spojenia (Ferimex) - zakúpenie opticko-metalických prevodníkov do školy
 
 • Marec 2001

- založenie Ynet team
 
 • Apríl 2001

- registrácia prvých 50 členov, - projekt Sieť ŠD Mladosť (schválené OrgaTrade)
 
 • Jún 2001

- sponzorské príspevky: hlavný server (dekan, S&T, 150000,- Sk) - 100Mbit backbone
 
 • Prázdniny 2001

- prekop optickej trasy AB-CD (projekt, podvŕtanie, kopanie svojpomocne 15000 +  25000 Sk) 

- ťahanie optického backbonu 

- vývoj administračného systému združenia s automatickým spracovaním platieb z Bánk

- sponzori: VUKI 24 multimód 200 metrov optický kábel (20000,- Sk), Optocon optická bižutéria (100 000,- Sk) a zapožičanie optickej zváračky, Sylex optický kábel 5 km 150000,- Sk
 

 • August 2001

- mikrovlny Barco (Proxim)
 

 • September 2001 

- 200 nových členov 

- sponzoring: vŕtačka, Sféra 20000,- Sk, CocaCola 2xPC, Alef0 hardware 

- budovanie štrukturovanej kabeláže podľa projektu
 

 • December 2001

- voľby do predsedníctva združenia, zo 437 členov volilo 206 (47.1%)

Činnosť proti združeniu:

 • 2. 11. 2001

- preseknutie hlavnej optickej trasy 

- podaná žaloba na neznámeho páchateľa 

- tri týždne opravných prác

 

 

rok 2002

 • Január 2002

- vývoj a spustenie LASE, vlastného vyhľadávacieho systému na lokálnej sieti
 

 • Február 2002

- dosiahnutie pokrytia 7 z 14 blokov novovybudovanou štruktúrovanou kabelážou podľa projektu, kde bývajú riadni študenti STU, materiál cca 500000,- Sk, TP káble cca 25 km, približne 5000 dier, odpracovaný čas 20000 hodín – pri cene 100 Sk/hod. približne 2 milióny Sk, dosiahnutie počtu 500 členov
 

 • Marec 2002

- schválenie zrušenia obmedzovania internátov na základe jednaní s predstaviteľmi SANETu 

- zakúpenie vlastných mikrovlnných zariadení Lucent Orinoco (50000,- Sk)
 

 • Apríl 2002

- 1% z daní – registráciou združenia sa získalo cca 25000,- Sk
 

 • Máj 2002

- sponzoring: Lenox, Teltex – zmluva na 250000,- Sk
 

 • Jún 2002

- sponzoring: antivírová ochrana NetSystem (15000,- Sk)
 

 • Prázdniny 2002

- prezentácia združenia na zápise prvákov FEI 

- pokrytie ďalších 2 blokov štruktúrovanou kabelážou 

- zhotovenie vzdušného optického prepoja Ronja umožňujúceho dosiahnuť rýchlosť 10Mbit full duplex 

- prešli sme na verejné IP adresy 

- prvé veľké Valné zhromaždenie

 


Činnosť proti združeniu:

 

 • 24. 3. 2002

- zničenie dvoch kusov mikrovlných antén neznámym páchateľom

 

Pripravované projekty a zámery:

- verejné IP (schválené na RIPE), stav: SPLNENÉ 

- spustenie optického backbone, stav: SPLNENÉ 

- získanie vyradeného HW z fakulty (komplexné riešenie) 

- vzbudiť záujem o využitie siete zo strany fakulty a vyučujúcich 

- spustenie vysielania IRŠ TLIS po sieti, stav: SPLNENÉ 

- príprava optickej trasy prepojenia s fakultou v spolupráci so SANETom 

- príprava platobného systému 

- získať finančné krytie celého projektu

 

 

rok 2003

 

 • 12.1.2003

- prišiel centrálny switch a jeden podblokový switch

- Neodmysliteľnou súčasťou fungovania siete je aj dobrovoľne zapožičaný hardware od študentov

 • 3.3.2003 

- uskutočnili sa volby do predsedníctva s účasťou 411 riadnych členov OZ Ynet, 263 riadnych členov sa nezúčastnilo. Na základe počtu hlasov sa členmi predsedníctva stali Bc. Tomáš Verný, Ing. Pavol Sýkora, Ing. Jozef Komenda, Ing. Marian Vojs.

- Na základe hlasovania sa predsedom OZ Sieť ŠD Mladosť- Ynet stal Bc. Tomáš Verný a podpredsedom Ing. Jozef Komenda.

 

 • 17.3.2003 

zadelení členov realizačného teamu do pracovných skupín s vytvorením aliasov: 

 •  styk s verejnosťou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
 • realizácia siete: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
 • administrátori: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
 • bezpečnosť siete: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
 • vzdelávanie aktivity: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
 • správa hardware: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
   
 • 22.9.2003
Prepojenie siete ynetu so sieťou elamu a kmitu

 

rok 2004

 •  mája 2004

Zariadenia UPS 

- zakúpenie zálohovacieho zdroja pre servre MARVIN, HORUS, KERBEROS, kvôli možným výpadkom elektrickej energie.

 • Jun 2004
Možnosť pozastavenia členstva
 
Prebiehalo neustále dokončovanie kabeláže na blokoch
 

rok 2005

 • 22. november 2005

- valné zhromaždenie Ynetu vo veľkej sále UPC na ŠDaJ Ľ.Štúra, počet členov k tomuto dátumu bol 1205, na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 786 členov, kapacita sály bola naplnená na 100%, pozvanie prijali: 

  • doc. Ing. Ernest Bučko, CSc. - prorektor STU pre správu majetku a ŠDaJ 
  • doc. Ing. Ján Vajda, CSc. - prodekan FEI STU pre personalistiku a sociálne otázky 
  • Ing. František Hulík - riaditeľ účelových zariadení ŠDaJ STU 
  • Ing. Jozef Koželuh - riaditeľ ŠD Mladosť 
    
 • február 2005

- uskutočnili sa nové voľby do predsedníctva združenia. Členmi nového predsedníctva sa stali: Miloš Halan, Bc. Tomáš Verný, Adam Žák, Pavol Boško a Matúš Kováčik. 

Predsedníctvo zvolilo predsedu a podpredsedu združenia. Funkciu predsedu bude zastávať Matúš Kováčik, podpredsedom sa stal Adam Žák.

 

rok 2006

 • 13. marca 2006

Centrálny informačný systém CISY 

Predstavenie členom realizačného tímu nový centrálny systém, ktorý budú využívať členovia realizačného tímu a ktorý nahrádza doterajšiu databázu.

Centrálna správa dokumentov - WIKI

Tento systém bude obsahovať dokumenty týkajúce sa našej siete a taktiež rôzne návody, ktoré uľahčia správu siete. Tento systém je rozdelení do viacej sekcií, pričom každá sekcia má na starosti inú oblasť (security, knownledge base, atď.).

 • apríl 2006

- člen predsedníctva Pavol Boško sa vzdal funkcie v predsedníctve. Uskutočnili sa doplnkové voľby do predsedníctva. Novým členom predsedníctva sa stal Radko Štulrajter.
 

 • 24. máj 2006

- počet členov združenia dosiahol číslo 1541, čo činí 80% ubytovaných študentov na ŠD Mladosť (celkový počet lôžok pre študentov je 1880). Znie to neuveriteľne, ale je to tak.
 

 • Jún 2006

- spustenie Wifi pripojenia v študovni, ktoré je voľne dostupné všetkým členom združenia.
 

 • Prázdniny 2006

- kompletné dokončenie štruktúrovanej kabeláže na bloku C4, vypracovanie pravidiel používania siete, vypracovanie systému na preplácanie nákladov členom realizačného tímu, zriadenie služby LDAP, zakúpenie mail servera.
 

 • September 2006

- viaceré personálne zmeny v realizačnom tíme. Boli stanovené viaceré ciele do ďalšieho obdobia: 

- inštalácia novo zakúpeného mail servera 

- zakúpenie nového proxy servera 

- dokončenie inštalácie zásuviek na všetkých blokoch 

- zamerať styk s verejnosťou viac smerom navonok 

- pripraviť školenia pre bezpečnosť a manažment
 

 • Október 2006

- zaznamenaný zatiaľ najväčší počet uchádzačov o členstvo v realizačnom tíme. 

- konali sa ďalšie zmeny v manažmente a boli stanovené zodpovedné osoby za jednotlivé oblasti nového manažmentu. 

- zakúpený nový proxy server a klimatizácia. 

- člen predsedníctva Miloš Halan sa z osobných dôvodov vzdal svojho postu. 

- zároveň mu bol udelený štatút čestného člena za jeho doterajšiu činnosť pre združenie.
 

 • November 2006

- prebehli doplnkové voľby do predsedníctva OZ Ynet. 

- kandidáti sa umiestnili v nasledujúcom poradí: 

1. Zuzana Schusterová 

2. Štefan Jantolák 

3. Štefan Gula 

Prví dvaja kandidáti boli prijatí do predsedníctva OZ Ynet.
 

 • 22. November 2006

- valné zhormaždenia OZ Ynet: 

- prvotné ščítanie preukázalo 1109 platných hlasov. 

- bola prednesená výročná správa a hospodárska správa za rok 2006. 

- predseda združenia Matúš Kováčik predniesol plán činností na nasledujúce obodobie a predpokladanú výšku nákladov spojenú s touto činnosťou.
 

 • December 2006

- nášmu združeniu bol pridelený nový IP rozsah a prebehla zmena adresného plánu.

 

 

rok 2007

 •  Január 2007

- zakúpené nové podblokové switche DELL 3448. 

- zakúpené nové UPS zariadenia určené na umiestnenie do serverovne.
 

 • Február 2007

- do serverovne bol zakúpený nový gigabitový switch DELL 6248 a KVM prepínače.
 

 • Marec 2007

- do funkcie nastúpilo nové predsedníctvo v nasledujúcom zložení: 

Predseda - Radko Štulrajter 

Podpredseda - Peter Kupec 

Ostatní členovia - Zuzana Schusterová, Marek Drušinec, Peter Olbert
 

 • Jún 2007

- do testovacej prevádzky bol spustený projekt Grab, ktorý umožňuje členom združenia nahrávať vysielanie multicastu.

 • 25. júna 2007

Schválenie začatia projektu Belojanis

 

 • leto/jeseň 2007

- Vybudovanie štrukturovanej kabeláže na internáte Nikosa Belojanisa a jeho začlenenie do Ynetu.
 

 • Október 2007

- založenie PR skupiny Ynetu.
 

 • 10.11.2007

- spustenie nového mailservera.
 

 • 15.11.2007

- Ynet má nové logo.
 

 • 21.11.2007

- Valné zhromaždenie 2007: 

- bola prezentovaná výročná správa za rok 2007 a plán činnosti na rok 2008. 

- zúčastnených a zastúpených členov bolo 1055, čo je 65,78% všetkých členov. 

- na valnom zhromaždení sa uskutočnili doplnkové voľby, kde bol za člena predsedníctva zvolený Štefan Jantolák.
 

 • 8.12.2007

- Ynet má 111-té narodeniny. Teda 7 rokov.

 

 

rok 2008

 • 11-13.3.2008

- Doplnkové voľby do predsedníctva, do predsedníctva bol zvolený Andrej Coplák.
 

 • 17.3.2008

- Zmena štruktúry realizačného tímu, tím sa rozdelil na menšie skupinky, ktoré sa špecializujú na jednotlivé oblasti fungovania Ynetu - Sysadmini, sieťoví technici a lokálni administrátori, hadrware a nákupy, network a wifi, PR, kamery.
 

 • Marec 2008

- uskutočnený elektronický prieskum medzi všetkými členmi o spokojnosti so službami, poskytovanými Ynetom, ich spokojnosti s lokálnymi administrátormi a mnohými ďalšími otázkami.
 

 • Apríl 2008

- založená skupina koderi.
 

 • 12.8.2008

- Yneťáci majú svoje prvé vlastné Ynet tričká.
 

 • September 2008

- spustenie služby svn.
 

 • 16.11.2008

- Úspešné ukončenie projektu ŠD Dobrovičova.
 

 • 25.11.2008

- Valné zhromaždenie Ynetu: 

- zmena názvu na OZ Ynet. 

- zmena stanov Ynetu. 

- v stanovách je zakotvený realizačný tím.
 

 • 10.12.2008

- Ynet slávi 1000 rokov. V dvojkovej sústave.

 

rok 2009

 • 20-24.02.2009

- Uskutočnili sa voľby do predsedníctva. Predsedom sa stal Andrej Coplák, podpredsedom Peter Kupec, členmi predsedníctva sa stali Jakub Baloga, Štefan Gula, Martin Piovár.
 

 • 24.2.2009

- Spustenie testovacej verzie Eduroamu na bloku D1 na Mladosti.
 

 • 23.6.2009

- Migrujeme weby na nový webserver.
 

 • leto 2009

- Ynet postupne preberá sieť na ŠD Bernolák po OZ Lan Bernolák.
 

 • jeseň 2009

- Doplnenie kabeláže na ŠD Dobrovičova na bočných krídlach.
 

 • 2.12.2009

- Valné zhromaždenie 2009: 

- prvý krát je usporiadané v dvoch sálach súčasne z dôvodu veľkého počtu členov. 

- Bolo usporiadané v priestoroch UPC a aula Aurela Stodolu. Sály boli prepojené telemostom, ktorý vytvorila televízia MC2. 

- spolu s valným zhromaždením bolo slávnostne otvorené naše sieťové laboratórium (netlab). 

- Naši členovia, ktorí sa zaujímajú o počítačové siete teraz majú možnosť vyskúšať si konfigurácie aktívnych sieťových zariadení v našom laboratóriu.

 

 

rok 2010

 • Február 2010

- nová služba pre členov - kalibrácia monitorov pomocou kalibračných sond.
 

 • Marec 2010

- nová služba pre členov - userbackup. Každý používateľ si teraz u nás môže zálohovat osobne data.

- uskutočnený 2. elektronický prieskum medzi všetkými členmi o spokojnosti so službami, poskytovanými Ynetom, ich spokojnosti s lokálnymi administrátormi a mnohými ďalšími otázkami. Ako bonus bol z každého internátu vyžrebovaný jeden človek ktorý dostal polročné členské zdarma.
 

 • 10-15.5.2010

- doplnkové voľby po odstúpení Štefana Gulu z predsedníctva. Novým členom predsedníctva sa stáva Ján Šovčík.
 

 • leto/jeseň 2010

- Vybudovanie štrukturovanej kabeláže na internáte Jura Hronca a jeho začlenenie do Ynetu.
 

 •  Oktober - 2010

Rekonštrukcia ŠD Mladosť 
- Nasledujúci rok sa bude prerábať siet v ŠD Mladosť. Pasívna aj aktívna cast siete bude pripravená aby spĺňala požiadavky prenosovej rýchlosti 10 Gbps. Bude menená a rozširovaná súcasná štruktúrovaná kabeláž. Na prácach bude participovať celý realizačný tím aj používatelia.

Reorganizácia skupín a podskupín v diskusných fórach 
Je žiaduce zmeniť rozclenenie skupín na Newsoch tak aby odrážali aktuálnu diverzifikáciu používateľov bývajúcich na štyroch rôznych internátoch. Prebehla diskusia o tom aká štruktúra bude vhodnejšia. Problematická je skupina ynet.intrak. Navrhlo sa doplniť o dalšie skupiny: ynet.belojanis, ynet.dobrovicova, ynet.bernolak. 

 

 • 30-11/2010

- OZ Ynet bude oslavovat narodeniny: 10 rokov. Oslava bude v stredu 8.12.2010 v klube Elam. 

 - Valné zhromaždenie OZ Ynet 
Termín valného zhromaždenia je 30.11.2010. Bola prezentovaná výročná správa za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011. Prvotné spočítavanie preukázalo pocet 1853 platných hlasov, co bol dostatok na zahájenie valného zhromaždenia. 
 

 • Február 

Wifi v ŠD Jura Hronca (Bernolák) 
- Na Bernoláku bola inštalovaná wifi infraštruktúra. 

Voľby do predsedníctva OZ Ynet 
- Voľby do predsedníctva OZ Ynet prebiehajú od 14.2.2011 do 17.2.2011. Hlasuje sa elektronicky prostredníctvom systému na stránke http://volby.ynet.sk.
- Predsedníctvo s funkčným obdobím so zaciatkom 1.3.2011 tvoria: Andrej Coplák (predseda), Peter Kupec (podpredseda), Martin Piovár, Ján Šovcík, Juraj Pisár.

 

Projekt SMS brána 
- Do centrálneho informačného systému sa doplní údaj telefónne císlo, ktorý bude viditeľný iba registrátorom. Od septembra by mal byt tento údaj súcastou registracného formulára.

 

 • Marec

ESET mirror 
- Ynet získal 3500 licencii produktu Eset Smart Security Business Edition. Clenovia budú mat k dispozícii mirror antivírových produktov spolocnosti ESET. 

Prerábka ŠD Mladosť 
- Na bloku C4 v ŠD Mladosť bola vymenená štruktúrovaná kabeláž (prechod z maximálnej možnej rýchlosti 100 Mbps na 1 Gbps). Dátum ťahania  11. až 13. marec. 
 

 • Apríl 

Prerábka ŠD Mladosť 
- Ťahačka C3, dátum tahania  15. až 17. apríl. 
 

 • Máj

Prerábka ŠD Mladosť 
- Ťahačka C2, dátum tahania  20. až 22. máj. 

Nový web pre Bernolák 

Prerábka ŠD Mladosť 
27.– 29.5.2011.  Ťahačka C1. 

 

rok 2011

 • jún - 2011

ESET mirror 
- Služba ESET mirror je otestovaná a úspešne beží v ostrej prevádzke.
 
 • jún/júl 2011
Projekt How-Know podal žiadosť o grant do Nadácie Tatra banky - Grantový program: Vedieť viac a získal 2500 Eur na podporu projektu. Podporené projekty si môžete pozrieť TU.
 
 • september 2011

- Začiatok rekonštrukcie štruktúrovanej kabeláže na blokoch D v ŠD Mladosť. Začína sa s blokom D4.
 

 • október 2011

1. Ťahanie bloku D1 
Blok D1 sa podarilo spraviť za 3 dni. V piatok 7 ludí. Spravili sa všetky lišty a zásuvky. V sobotu 22 a tahali sa dve izby naraz. V nedelu 8. 
 

 • November 2011 

Valné zhromaždenie 
- Termín na 30.11.2011.

Zlúcenie skupín 
- Zlúčenie skupín nákupy, hardvér a siet. Email na komunikáciu ostáva Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

rok 2012

 • január

prednáška How-know - Bitcoin  18.1.2012  
 

 • februar 2012

Ťahanie blokov D2 a D3
 

 • Marec 2012

Ťahanie bloku B1

Nový portál pre správu Ywebu

Začiatok prerábky priestorov pre nové študovne 

Štulrajter Radoslav ponúkol školenie o time managemente
 

 • máj 2012
Projekt How-Know podal žiadosť a aj získal grant vo výške 1000 Eur z Nadácie Orange.  Zoznam podporených projektov Zamestnanecký grantový program 2012.
 
Ján Vaško je zodpovedná osoba za evidenciu členov združenia
 
 
 • september 2012
Zvolenie vedúceho schôdzí - Ján Grepel
 
 • Oktorber 2012
PR – Nový vedúci Peter Židovský.
How-Know – v Sobotu bude konferencia StudentSec
Zvolenie tajomníka - Zuzana Krnácová
 
 • 27. Novembra
Valné zhromaždenie  
 
 

Rok 2013

 •  Február
Voľby do predsedníctva
- Voľby prebehli v dňoch od 12.2.2013 do 14.2.2013.
- Predsedníctvo s funkčným obdobím od 1.3.2013 tvoria:
predseda: Matúš Michalko,
podpredseda: František Karasz,
Tomáš Breuer, Ľubomír Fačkovec, Roman Zelenaj.
 
 
- 19.2. Deň otvorných rackov

- 22. - 24. 2.  Ťahanie bloku B3

- 27.2. How-know prednáška o komunikácii a medziľudských vzťahoch 

 • Marec

- 16.3. Workshopová konferencia Kôlnička

- 15. - 17.3.  Ťahanie bloku B4

- Uverejnený článok na zive.sk

- Ďalší článok na zive.sk

 

 • Apríl
Ťahanie novej kabeláže na bloku A11 na Bernoláku

- 18.4. How-know prednáška Byť dobrý na výške nestačí

 • Máj
- MTA certifikáty v netlabe

- začiatok CISCO Netacad

- osadená nástenka na AB blokoch na Mladosti

 • September
- prezentácie ynetu na úvode do štúdia FEI a FIIT

- 23.9. nábor nových členov

- Gigabitová kabeláž na 10. poschodí bloku A na Bernoláku

 • Október
- 2.10. How-know prednáška Voda

- nová optika na blokoch A a B, Mladosť

-14.10. zvolený nový tajomník združenia: Marek Martančík

- 26.10. Workshopová konferencia Kôlnička 2

 • November
21.11. How-know workshop Útoky na webové aplikácie

- 26.11. Valné zhromaždenie

 • December
- 8.12. narodeniny 

- sútaže o free členské pri príležitosti narodenín


Rok 2014

 • Február
nová optika na blokoch C a D, Mladosť

- deň otvorených rackov

 • Marec
- spustenie MTA a MOS certifikácií

- 8.3. herný turnaj Y-Games 1.ročník, zúčastnilo sa 70-80 hráčov

- 25.3. How-know prednáška od Websupportu

- PR prednáška o práci so systémom Wordpress


 • Apríl
- zriadený nový VPN server

 • Máj
- 3.5. Antibordel

- Servis klimatizácie

- 12.5 Kontrola profilaktík

- 23.5-25.5 Teambuilding na liptove

- ostierkovanie učební a vyliatie podlahy

 • Jún
- nové regále do serverovne

- začiatok ťahania štrukturovanej kabeláže na blokoch B1 a B2

 • Júl
- testovanie nového systému predregistácie prvákov

 • Október
- 18.10.2014 2.ročník Y-Games na FIIT

- 6.10.2014 Nábor do Ynetu na internáte Mladosť


 • November
- 4.11. How-know prednáška o vývoji mobile apps
- začiatok nového projektu Ybase

 • December
- na internáte Jura Hronca je zvýšená rýchlosť na 2GB
- migrácia mailov na nový server

Rok 2015

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho