Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia. 

  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
  • odvoláva členov predsedníctva, 
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
  • rozhoduje o zrušení združenia.
 
Členom združenia zo stanov (článok 4, bod 2, odsek e) vyplýva povinnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení. 
Ak sa z nejakého dôvodu zúčastniť nemôžete, je tu možnosť poveriť iného člena združenia, aby Vás zastupoval alebo ospravedlniť neúčasť. 
V prípade bezdôvodnej neúčasti členovi podľa stanov (článok 3, bod 8, odsek f) automaticky zaniká členstvo.
 
Informácie o nadchádzajúcom valnom zhromaždení nájdete na webe https://vz.ynet.sk
 

Posledné Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v utorok 5.12.2023 o 19:00 ONLINE v portáli.

Valné zhromaždenie 2023 (5.12.2023)

Valné zhromaždenie 2022 (29.11.2022)

Valné zhromaždenie 2021 (1.12.2021)

Valné zhromaždenie 2020 (24.11.2020)

Valné zhromaždenie 2019 (27.11.2019)

Valné zhromaždenie 2018 (27.11.2018)

Valné zhromaždenie 2017 (28.11.2017)

Valné zhromaždenie 2016 (29.11.2016)

Valné zhromaždenie 2015 (24.11.2015)

Valné zhromaždenie 2014 (25.11.2014)

 Valné zhromaždenie 2013 (26.11.2013)

 Valné zhromaždenie 2012 (27.11.2012)

Valné zhromaždenie 2011

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho