Vyhľadávanie

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia. 

  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
  • odvoláva členov predsedníctva, 
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
  • rozhoduje o zrušení združenia.
 
Členom združenia zo stanov (článok 4, bod 2, odsek e) vyplýva povinnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení. 
Ak sa z nejakého dôvodu zúčastniť nemôžete, je tu možnosť poveriť iného člena združenia, aby Vás zastupoval alebo ospravedlniť neúčasť. 
V prípade bezdôvodnej neúčasti členovi podľa stanov (článok 3, bod 8, odsek f) automaticky zaniká členstvo.
 
Informácie o nadchádzajúcom valnom zhromaždení nájdete na webe https://www.ynet.sk/sk/vz .
 

Najbližšie valné zhromaždeie sa uskutoční 27.11.2018 o 19.00.

Miesto konania 

  • Veľká sála UPeCe pre členov ubytovaných na ŠD Mladosť
  • aula FCHPT pre ostatných členov OZ Ynet
Ďalšie informácie o valnom zhromaždení ako program, organizačné pokyny a informácie o poverení iného člena združenia na zastupovanie alebo o ospravedlnení neúčasti sa môžte dozvedieť na stránke https://www.ynet.sk/sk/vz.
 

Valné zhromaždenie 2016 (28.11.2017)

Valné zhromaždenie 2016 (29.11.2016)

Valné zhromaždenie 2015 (24.11.2015)

Valné zhromaždenie 2014 (25.11.2014)

 Valné zhromaždenie 2013 (26.11.2013)

 Valné zhromaždenie 2012 (27.11.2012)

Valné zhromaždenie 2011

 
 
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho