Internet na Mladej Garde

Vážený člen OZ Sieť ChemNet,

na Mimoriadnom Valnom zhromaždení zo dňa 7.3.2017 bolo odsúhlasené viac ako 3/4 väčšinou všetkých aktívnych členov, že OZ Sieť Chemnet sa má zlúčiť s OZ Ynet, taktiež bol odsúhlasený návrh zmluvy o zlúčení. Detailné znenie nájdete nižšie.

Návrh zmluvy o zlúčení OZ Chemnet a OZ Ynet

Výsledok zlúčenia

Dňa 31.3.2017  bola podpísaná dohoda o zlučovaní OZ Sieť ChemNet s OZ Ynet. Týmto dňom nadobúda platnosť, registrácie do OZ Sieť ChemNet sú ukončené !  Platnosť Vašich členských príspevkov ostáva. Komu členské skončí v najbližších dňoch ten, už bude musieť platiť podľa sadzieb OZ Ynet. Členom OZ Chemnet, ktorí prešli zlúčením a tým pádom sa stali riadnými členmi OZ Ynet, je odpustený registračný poplatok vo výške 10€. Informácie o platbách nájdete tu.

(tých ktorých sa to dotkne budú najbližšie dni kontaktovaný cez e-mail)

 Ak ste už členom, ale odo dňa podpisu zmluvy si chcete zrušiť členské tak budete môcť po odovzdaní žiadosti o zrušenie členského a alikvótna čiastka zvyšného členského Vám bude vrátená.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo znamená byť členom ynetu a ako sa ním stať, kliknite sem

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho